Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

11 maja 2017
O CZYTELNICTWIE W DOMU POEZJI
[zdjęcie aktualności]

10 maja podczas VIII Regionalnej Sesji Popularyzatorskiej ,,Projekty czytelnicze w szkole i bibliotece” nauczyciele i bibliotekarze prezentowali swoje działania zawodowe zachęcające do czytania i korzystania z bibliotek.  

Zgromadzonych powitał Zbigniew Myga, kustosz Domu Poezji i brat Haliny Poświatowskiej. Sesję prowadziła Renata Sowada, przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej ZNP. Wśród gości znalazły się: Ewa Panienkowska – inspektor Wydziału Edukacji UM Częstochowy, Beata Grzanka – Dyrektor Biblioteki Publicznej, Bożena Mszyca z Muzeum Częstochowskiego oraz Renata Lipniewska, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ,,WOM”.

Uczestnicy wysłuchali następujących wystąpień:

- Sylwia Szrajber-Kobyłkiewicz, nauczycielka języka polskiego i Iwona Wójcik, nauczycielka bibliotekarka: Realizacja projektów czytelniczych w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie

- Iwona Tutak, nauczycielka bibliotekarka SP nr 38: Lokomotywą przez wiersze Juliana Tuwima – prezentacja działań w ramach projektu ,,PoczytajMy” Centrum Edukacji Obywatelskiej

- Monika Malinowska, nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi: Program literacko-czytelniczy ,,Z książką za pan brat”

- Alina Grabna, prezeska Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i nauczycielka bibliotekarka w Gimnazjum nr 5 im. M. Reja: Projekty czytelnicze w szkole i bibliotece (m. in. Gimnazjum nr 5, 21,22)

- Ksymena Żurawska, nauczycielka bibliotekarka: Projekty czytelnicze w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku w latach 2012 - 2016

-  Izabela Sitek i Renata Sowada, nauczycielki bibliotekarki SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 53: ,,Nic nie robię – czytam sobie’’  

Organizatorami sesji byli: Muzeum Częstochowskie, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Oddział Towarzystwa nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Częstochowie.

Sesja została przygotowana w ramach obchodów tegorocznego Tygodnia Bibliotek, ale także z okazji 100-lecia Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego,  100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 10-lecia Muzeum Haliny Poświatowskiej, 25-lecia Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz 10-lecia Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Częstochowie. Honorowy patronat nad nią objął prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.
 
Szczegółowe informacje na temat sesji można znaleźć na blogu Sekcji Bibliotekarskiej ZNP (http://www.bibliotekarska.cba.pl) oraz w ,,e-Kurierze NB’’, czyli internetowym magazynie bibliotekarzy  (http://www.actual2005.republika.pl)

 

mb