Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

21 kwietnia 2017
MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA
[zdjęcie aktualności]

20 kwietnia po raz pierwszy w tej kadencji obradowała Młodzieżowa Rada Miasta. Wybrała swojego przewodniczącego, jego zastępców i rzecznika prasowego.

Pierwsze obrady poprowadził ustępujący szef MRM Kamil Skubiszewski, który młodszym kolegom opowiadał o przywilejach i obowiązkach związanych z pełnioną przez nich funkcją.

Wszyscy członkowie rady otrzymali gratulacje i zaświadczenia od prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy Zdzisława Wolskiego.

Podczas pierwszego głosowania nowi radni wybrali swojego szefa. Został nim Michał Borkowski z IX LO im. Norwida. Na jego zastępców wybrano Jakuba Sikorę i Damiana Trzeszkowskiego z Zespołu Szkół Technicznych. Rzecznikiem prasowym został Konrad Skibiński z III LO im. Biegańskiego.

Młodzieżowa Rada Miasta to organ samorządowy młodzieży Częstochowy. Ma charakter wnioskodawczy i opiniodawczy. Podstawą działalności MRM jest praca społeczna. Jej zadania to między innymi: reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji rządowych, pozarządowych i samorządowych, współpraca z samorządami uczniowskimi, działania na rzecz ochrony praw i godności ucznia oraz kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych, działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych i twórczych.