Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

20 marca 2017
SP 47 PROMUJE ZDROWIE
[zdjęcie aktualności]

Szkoła Podstawowa nr 47 im. Marii Konopnickiej otrzymała Krajowy Certyfikat "Szkoły Promującej Zdrowie".

Program Szkoła Promująca Zdrowie jest realizowany w Polsce od 1991 roku. Rozpoczął się od 3-letniego projektu pilotażowego, zainicjowanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i realizowanego w 14 wybranych szkołach. Koncepcja i strategia tworzenia SzPZ została przyjęta i zaadaptowana do polskiego systemu edukacji. W ramach projektu m.in. zainicjowano tworzenie sieci szkół promujących zdrowie.
Dziś takie sieci działają we wszystkich województwach, w niektórych funkcjonują również sieci rejonowe, powiatowe lub miejskie, utworzone w celu ułatwienia koordynacji i skuteczniejszego wspierania szkół. Obecnie w Polsce jest ponad 3000 Szkół Promujących Zdrowie. 

- Przyznany Certyfikat ma być gwarancją, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie – napisała Bożena Jodczyk z Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Szkole Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Krajowy certyfikat jest nadawany na okres 5 lat przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie rekomendacji udzielanej przez Centralną Kapitułę Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie.

- Jesteśmy jedyną z częstochowskich szkół, która otrzymała ten certyfikat po raz drugi – mówi Piotr Włoczek, dyrektor SP47.

Udział w programie Szkoła Promująca Zdrowie jest dobrowolną inicjatywą szkoły. Decyzję o przystąpieniu do niego podejmuje Rada Pedagogiczna, po konsultacji z przedstawicielami społeczności szkolnej, w tym z rodzicami.

Każda szkoła promująca zdrowie regularnie przeprowadza diagnozę potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności szkolnej (uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych). Na podstawie jej wyników formułuje priorytetowe problemy oraz planuje swoje działania.

Szczegółowe informacje oraz zasady ubiegania się na stronie www.ore.edu.pl

                                               Na podstawie informacji z SP nr 47 oraz ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji