Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

24 lutego 2017
PROJEKT SIECI SZKÓŁ
[zdjęcie aktualności]

Podczas wczorajszej sesji, radni zgodzili się na propozycje prezydenta dotyczące nowej sieci szkół. Zmiana jest konieczna z uwagi na przyjętą przez Sejm i podpisaną przez Prezydenta RP ustawę zmieniającą ustrój szkolny.

Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę Prawo oświatowe zakładał, że 19 dotychczasowych szkół podstawowych funkcjonujących w samodzielnych budynkach oraz 5 szkół podstawowych funkcjonujących w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych z dniem 1 września 2017 r. stanie się ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Dotyczy to Szkół Podstawowych nr: 1; 12; 14; 17; 21; 22; 25; 26; 30; 31; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 42; 46; 47 oraz nr 40; 10; 20; 51 i 18.

Z kolei 12 gimnazjów znajdujących się w jednym budynku ze szkołą podstawową miałoby być włączonych do 8-letnich szkół podstawowych do czasu ich wygaszenia z dniem 31.08.2019 r. Dotyczy to gimnazjów: nr 1 (do SP nr 50); nr 2 (do SP nr 2); nr 3 (do SP nr 48); nr 6 (do SP nr 35); nr 8 (do SP nr 8);  nr 11 (do SP nr 11); nr 13 (do SP nr 13); nr 14 (do SP nr 29); nr 18 (do SP nr 53); nr 20 (do SP nr 24); nr 21 (do SP nr 52); nr 22 (do SP nr 49).

Jeżeli chodzi o gimnazja działające obecnie w oddzielnych budynkach, biorąc pod uwagę możliwości funkcjonowania danego typu szkoły w danym rejonie miasta: Gimnazjum nr 17 miałoby zakończyć swoją działalność 31 sierpnia 2019 roku; a Gimnazjum nr 12 i nr 16 przekształcić się w 8-letnie Szkoły Podstawowe nr 41 i 16. Zespoły szkół, w skład których wchodzą dotychczas sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum od 1 września 2017 r., zgodnie z projektem uchwały miałyby się stać ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Dotyczy to 4 Zespołów Szkół: nr 1 (SP nr 54 i Gimnazjum nr 10), nr 2 (SP nr 15 i Gimnazjum nr 23), nr 3 (SP nr 27 i Gimnazjum nr 24) oraz nr 15 (SP nr 19 i Gimnazjum nr 19). Tym samym powstałyby 8-letnie szkoły podstawowe z klasami gimnazjalnymi.

1 września 2017 r. Gimnazjum nr 5 zostałoby włączone do VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego (po uprzednim przeniesieniu VIII LO z ul. Kukuczki 30 do budynku przy ul. Worcella 20/22).

Gimnazjum dla Dorosłych, które wchodzi w skład Zespołu Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przekształcono by w Szkołę Podstawową dla Dorosłych.

W stosunku do poprzedniego projektu uchwały, którego nie przyjęto podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, zmieniono propozycje dotyczące Gimnazjum nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Gimnazjum nr 9 im. Adama Mickiewicza. Gimnazjum nr 7 przekształci się w Szkołę Podstawową nr 7 (pierwotny projekt zakładał włączenie go do Szkoły Podstawowej nr 32), a Gimnazjum nr 9 w Szkołę Podstawową nr 9 (miało zostać „wygaszone”). 31 sierpnia 2019 roku działalność zakończy Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera (trudno byłoby przekształcać je w szkołę podstawową, która nigdy wcześniej tam nie istniała, nie ma stosownej infrastruktury, a także szans na nabór potencjalnych uczniów w tej części dzielnicy Zawodzie).

Należy dodać, ze zgodnie z zapisami przyjętego projektu dotychczasowe Gimnazja nr 7, 9, 12 i 16, funkcjonujące w oddzielnych budynkach, które mają zostać przekształcone w Szkoły Podstawowe nr 7, 9, 41 i 16, rozpoczęłyby kształcenie w I klasie SP od roku szkolnego 2018/2019. 

Wprowadzenie powyższych zmian w sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów podyktowane jest zmianą przepisów niezależnych od samorządu Miasta Częstochowy.

 SyB