Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

10 stycznia 2017
NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE NAGRODZONE
[zdjęcie aktualności]

Rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu dla absolwentów częstochowskich uczelni na najciekawsze prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktorskie promujące nasze miasto.

Konkurs „Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy” jest elementem projektu „Akademicka Częstochowa”, realizowanego przez Urząd Miasta we współpracy z uczelniami wyższymi.  Jego celem jest promocja nowatorskich rozwiązań projektowych i organizacyjnych w sferze rozwoju miasta oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Częstochowy jako centrum gospodarczego, oświatowego i kulturalnego. Do konkursu można było zgłaszać prace obronione w roku akademickim 2015/2016.

W poniedziałek, 9 stycznia, w Filharmonii Częstochowskiej, nagrody wręczali prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski. W tej edycji laureatami konkursu zostali:

- w kategorii ,,Praca licencjacka”: Kamil Legieta – I miejsce (nagroda w wys. 5 tys. zł) za pracę ,,Bezrobocie jako zagrożenie bezpieczeństwa społecznego na przykładzie Częstochowy”

- w kategorii ,,Praca inżynierska”: Marcin Dąbek – I miejsce (5 tys. zł) za pracę ,,Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią mieszkań przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych”

-  w kategorii ,,Praca magisterska”:

Arkadiusz Janic - I miejsce (5 tys. zł) za pracę ,,Analiza możliwości wykorzystania cementów tytanowych do materiałów o matrycy cementowej”

Damian Myzler - II miejsce (4 tys. zł) za pracę ,,Koncepcja obiektu agroturystycznego o blisko zerowej emisyjności zlokalizowanego na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej”

Marcin Biś - III miejsce (3 tys. zł) za pracę ,,Zintegrowany rozwój publicznego transportu zbiorowego w Częstochowie – analiza i ocena”


- w kategorii ,,Praca doktorska”:

Izabela Szumlas-Majzner - I miejsce (5 tys. zł) za pracę ,,Oblicze polityczne społeczeństwa okręgu częstochowsko-radomszczańskiego w świetle wyborów parlamentarnych w latach 1919-1938”

Bartłomiej Macherzyński - II miejsce (4 tys. zł) za pracę ,, Kofermentacja osadów komunalnych i osadów ze ścieków koksowniczych.”

mb; foto: Łukasz Kolewiński