Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

10 stycznia 2017
Jubileusz
[zdjęcie aktualności]

Trzydzieści pięć lat twórczej obecności Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza.

Częstochowskie Stowarzyszenie Plastyków Nieprofesjonalnych, bo taką pierwotnie nazwę nosiło, oficjalnie rozpoczęło swoją działalność 2 lipca 1981 roku. Było drugim w Polsce (po stołecznym) zarejestrowanym stowarzyszeniem plastyków amatorów. Jego inicjatorem i pierwszym prezesem był Zbigniew Szablewski. Stowarzyszenie zrzeszające tych, którzy kierowani intensywną pasją poświęcali swój wolny czas sztukom plastycznym, po latach stało się organizacją pozarządową istotną dla życia kulturalnego naszego miasta. Prowadząc wielotorową działalność wystawienniczą na ekspozycjach zbiorowych, tematycznych, problemowych, indywidualnych, skutecznie wyeksponowało swój twórczy potencjał. Stworzyło wielu nietuzinkowym osobowościom możliwość spotykania się, wymiany twórczych doświadczeń, wspólnego, kreatywnego spędzania czasu na plenerach malarskich, uczestnictwa w wykładach, sympozjach, wycieczkach edukacyjnych.

Stowarzyszenie od lat współpracuje z wieloma instytucjami kultury i samorządem. Ideą obecnego zarządu kierowanego przez Ewę Powroźnik jest podnoszenie poziomu artystycznego i umiejętności warsztatowych członków, zapewnienie im wielopłaszczyznowych kontaktów z wybitnymi twórcami naszego regionu, promowanie ich osiągnięć w różnych środowiskach i wydawnictwach, prowadzenie letniej Galerii ,,Pod kasztanami”, organizacja otwartych spotkań, wernisaży, plenerów krajowych i zagranicznych, realizacja projektów prospołecznych.

Na kartach historii CSP im. Jerzego Dudy-Gracza zapisało się wielu artystów zaangażowanych w jego działalność i rozwój, w tym m.in. Stanisława Mencel, Ida Jadwiga Łubińska, Andrzej Dziurski, Irena Binert, Majka Babczak, Małgorzata Domańska, Alina Drozd, Stefania Gąsior, Bogusława Grzywińska, Wojciech John, Magdalena Kmiecik, Bożena Kotarska, Teresa Malczewska, Halina Osadnik, Danuta Pęczak, Janina Plucińska-Zembrzuska, Gabriela Polaczek, Krystyna Puch, Małgorzata Sętowska, Alicja Wochal, Mira Woroniec-Simlat. Stowarzyszeni byli wielokrotnie honorowani za swoje osiągnięcia odznaczeniami państwowymi, nagrodami samorządowymi prezydenta lub starosty.

Z Częstochowskim Stowarzyszeniem Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza współpracowało wielu znanych artystów prowadzących zajęcia w plenerach lub pracowniach. Należeli do nich m.in. Szymon Wypych, Janina Kędziora, Agnieszka i Zdzisław Żmudzińscy, Czesław Dukat, Leon Maciej, Stanisław Banek, Maria Ogłaza, Cecylia Szerszeń, Tadeusz Kosela, Stanisław Śledziński. Dzisiaj Stowarzyszenie ma coraz więcej przyjaciół - instytucji czy osób prywatnych wspierających jego twórcze dążenia.

W listopadzie i grudniu w Muzeum Częstochowskim odbyła się uroczysta, jubileuszowa prezentacja potencjału artystycznego sześćdziesięciu czterech członków Stowarzyszenia. Została interesująco utrwalona w katalogu ,,Kolory Pasji” pod redakcją Idy Jadwigi Łubińskiej przy współpracy Małgorzaty Domańskiej, Ewy Jeziorowskiej, Doroty Gęsiarz.
Goście i sympatycy docenili poziom, aranżację, rozmach ekspozycji prezentowanej w czterech salach ratuszowej galerii.

Marian Panek