Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

9 stycznia 2017
UWAGA NA SMOG!
[zdjęcie aktualności]

Jak wynika z pomiarów Inspektoratu Ochrony Środowiska, z uwagi na obecnie panującą pogodę, normy stężenia pyłu w wielu regionach Polski zostały znacznie przekroczone. Stan alarmowy – w tym zakresie - dotyczy obecnie również Częstochowy. Miasto ostrzega przed smogiem i stara się z nim walczyć.

Panujące od kilku dni, niesprzyjające warunki atmosferyczne spowodowały, że smog występuje na terenie niemal całego kraju, przy czym najgorsza sytuacja panuje w południowej i centralnej Polsce.

Dane udostępniane z automatycznych stacji pomiarowych w Częstochowie są jeszcze weryfikowane, w celu sprawdzenia czy niskie temperatury nie spowodowały zakłóceń w pracy czujników.
Informacje o stanie powietrza w mieście można na bieżąco sprawdzać na stronie:
http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

W celu bieżącego powiadamiania mieszkańców o zagrożeniu smogiem komunikaty takie zostaną włączone do mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania istniejącego na terenie miasta. Aplikacja SISMS jest do pobrania m.in. poprzez portal miejski na stronie:
https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/54b0177f/Miasto-Cz%C4%99stochowa.
Ponadto informacja o ewentualnym zagrożeniu smogiem przesyłana będzie przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych UM e-mailem do placówek edukacyjnych i innych jednostek miejskich.

W przypadku utrzymywania się stanu alarmowego należy znacznie ograniczyć przebywanie na świeżym powietrzu – szczególnie przez dzieci oraz osoby z chorobami układu krążenia i układu oddechowego. Sytuacja może poprawić się w drugiej połowie tygodnia, w związku z przewidywanymi ruchami powietrza i wyższą temperaturą. 

Zgodnie z decyzją prezydenta miasta, przez dwa najbliższe dni (wtorek, środa), kierowcy, którzy przesiądą się ze swoich samochodów do środków komunikacji miejskiej, nie będą musieli płacić za bilet (wystarczy okazać dowód rejestracyjny swojego pojazdu - z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać zarówno właściciele, jak i współwłaściciele samochodu). Prezydent zaapelował także o niepalenie w kominkach, jeżeli nie jest to związane bezpośrednio z ogrzewaniem mieszkań  oraz czasowe ograniczenie aktywności fizycznej „na powietrzu”.

W Częstochowie od lat realizowany jest „Program Ograniczenia Niskiej Emisji” mający na celu poprawę jakości powietrza atmosferycznego na terenie Częstochowy poprzez m.in. wymianę kotłowni osiedlowych i w budynkach wielorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych, zmianę systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej oraz termomodernizację obiektów budowlanych, co bezpośrednio przekłada się na efekty w zakresie oszczędności paliw i energii.

Tylko w latach 2013-2015 wydatki na inwestycje związane ze zmianą systemu ogrzewania i termomodernizacją w budynkach mieszkalnych lub budynkach użyteczności publicznej będących własnością lub współwłasnością gminy sięgnęły blisko 37 mln zł.

W mieście działa program dotacji do wymiany systemów grzewczych. W ciągu ostatnich 10 lat  dofinansowano wymianę blisko 1,2 tys. pieców w budynkach i lokalach prywatnych. Ponadto, od 2009 roku miasto dopłaca również do montażu instalacji solarnych (do tej pory dofinansowano 107 takich inwestycji). W tym roku na dopłaty do wymiany i modernizacji ogrzewania zabezpieczono ćwierć miliona zł, czyli dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku.

Ponadto w ramach nowego projektu „Słoneczna Gmina” przewiduje się dofinansowanie dla osób fizycznych inwestujących w odnawialne źródła energii (instalacje solarne, fotowoltaiczne i pompy ciepła). Całkowity koszt projektu ma wynieść ponad 5 mln zł

Sukcesywnie są też prowadzone prace w obiektach należących do miasta mające na celu wymianę systemów grzewczych, termomodernizację czy instalacje solarne. Realizowany jest m.in. program termomodernizacji placówek oświatowych zaplanowany do końca 2018 r.
Ograniczeniu zagrożenia smogiem służą m.in. także miejskie inwestycje w transport niskoemisyjny (10 nowych autobusów typu solaris w 2014 r., 40 hybryd gazowo-elektrycznych w 2015 r. , obecnie MPK oczekuje na dostawę 40 nowych autobusów spełniających najwyższe ekologiczne normy Euro 6), inwestycje drogowe mające na celu upłynnienie ruchu, inwestycje w modernizację oświetlenia ulicznego oraz inne inicjatywy i projekty służące poprawie efektywności energetycznej.