Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

5 stycznia 2017
PAMIĘTAJ O AZBEŚCIE
[zdjęcie aktualności]

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r., w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8 poz. 31 z 2011r.) zobowiązuje osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami do corocznego przedkładania wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta (właściwemu dla miejsca znajdowania się budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest) w terminie do 31 stycznia każdego roku informacji o wyrobach zawierających azbest (wzór informacji dostępny w zakładce miasto/środowisko/ochrona środowiska/ azbest/ obowiązki posiadacza) TUTAJ