Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

5 stycznia 2017
GORĄCA ZUPA DLA OSÓB BEZDOMNYCH
[zdjęcie aktualności]

W nocy z 6 na 7 stycznia oraz z 7 na 8 stycznia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje akcję dostarczania gorącej zupy osobom bezdomnym, które nie zdecydowały się na pobyt w całodobowych placówkach czy ogrzewalni.

Działania mają związek z ogłoszonym Alertem Pogodowym wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegającym przed silnym wiatrem, opadami śniegu oraz mrozem, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia osób bezdomnych.

Posiłki będą dostarczane przez patrole Straży Miejskiej i streetworkerów, którzy jednocześnie będą zwracać uwagę na bezpieczeństwo osób bezdomnych.

Przypominamy, w okresie zimy całodobowo funkcjonuje Ogrzewalnia Miejska przy ul. Sikorskiego 78A, w której osoby bezdomne mogą skorzystać z doraźnego schronienia (przyjmowane są tam bez skierowania). W tych miejscach dalszej pomocy udzielają streetworkerzy oraz pracownicy socjalni Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności MOPS.

Osoby bezdomne mogą także skorzystać z dłuższego pobytu w placówkach całodobowych (prowadzonych w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu bezdomności przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Fundację Chrześcijańską "Adullam" i Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Agape"), gdzie są kierowane przez pracowników socjalnych. Obecnie zapewniają one 295 miejsc.

Osoby bezdomne mogą również skorzystać z ciepłych posiłków w jadłodajniach, a także m.in. paczek czystościowych czy żywnościowych, zakupu leków (w ramach decyzji przyznawanych przez pracowników socjalnych).

4 stycznia 2017 w placówkach dla osób bezdomnych przebywało 271 osób; a 29 osób przebywało w innych miejscach.

Jak zawsze apelujemy do częstochowian, by zgłaszali miejsca, gdzie przebywają osoby bezdomne. Nie bądźmy obojętni na potrzeby ludzi, którzy pozostając w czasie mrozów w nieogrzewanych miejscach, na klatkach schodowych, w pustostanach, działkowych altanach są narażeni na utratę zdrowia i życia.

TELEFONY INTERWENCYJNE I ALARMOWE

0 800 100 022 – bezpłatna infolinia w Województwie Śląskim
112 – służby ratownicze
987 – numer alarmowy

Interwencja kryzysowa:
(34) 378-51-01(02) – Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie
0 800 579 997 (0 800 KRYZYS) – bezpłatny z tel. stacjonarnych

Służby porządkowe:
986
– Straż Miejska w Częstochowie
997 – Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Ochrona zdrowia:
999 – Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

Więcej o pomocy dla osób bezdomnych tutaj: http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=8257

Pliki do pobrania: