Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

12 lipca 2016
DZIEŃ WIZYTY PAPIEŻA - OGRANICZENIA W RUCHU DROGOWYM
[zdjęcie aktualności]

W związku z wizytą Papieża Franciszka w Częstochowie 28 lipca od godz. 4 rano do godz. 16 wprowadzonyzostanie zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Zakaz wynikający z rozporządzenia wojewody śląskiego dotyczył  będzie pojazdów poruszających się po odcinkach dróg krajowych (nr 1, S-1,46,43) na obszarze województwa śląskiego oraz na terenie Częstochowy. Od zakazu będą wyjątki.

12-godzinny zakaz zostanie wprowadzony na wszystkich drogach publicznych położonych na obszarze administracyjnym miasta Częstochowy oraz na następujących odcinkach dróg publicznych wykraczających poza ten obszar:

1) Droga krajowa nr 1 - na odcinku od granicy z województwem łódzkim do węzła Pogoria w miejscowości Dąbrowa Górnicza;

2) Droga krajowa S-1- na odcinku od węzła Pogoria w miejscowości Dąbrowa Górnicza do zjazdu na autostradę A-4;

3) Droga krajowa nr 46 - na całym obszarze województwa śląskiego;

4) Droga krajowa nr 43 - na całym obszarze województwa śląskiego.

 

Zakaz, o którym mowa w rozporządzeniu nie dotyczy:

1) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej

i ochrony przed skażeniami;

2) pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz usuwaniu awarii;

3) pojazdów przewożących żywe zwierzęta;

4) pojazdów przewożących sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych;

5) pojazdów do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych organizowanych na terenie miasta Częstochowy;

6) pojazdów przewożących paliwa i substancje techniczne niezbędne do funkcjonowania szpitali położonych na obszarze miasta Częstochowy;

7) pojazdów przewożących do placówek położonych na obszarze miasta Częstochowy następujące artykuły - szybkopsujące się i środki spożywcze:

a) mięso i podroby jadalne,

b) ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne,

c) produkty mleczarskie, w szczególności: jogurty, kefiry, śmietana, mleko spożywcze, twarogi, sery dojrzewające, masło, lody,

d) jaja ptasie i masy jajeczne,

e) kwiaty cięte, doniczkowe oraz darń rolowaną,

f) warzywa i grzyby świeże i mrożone,

g) owoce świeże i mrożone,

h) zboża i surowce rolne służące do produkcji żywności, pasz i tłuszczów roślinnych,

i) produkty przemysłu młynarskiego, w szczególności: mąki, kasze, grysiki i granulki zbożowe,

j) przetwory spożywcze, w szczególności z mięsa, drobiu, ryb oraz warzyw i owoców,

k) przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka w proszku oraz pieczywo cukiernicze,

l) napoje bezalkoholowe,

m) pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowe pasze dla zwierząt;

8) pojazdów przewożących leki i środki medyczne do placówek położonych na obszarze miasta Częstochowy;

9) pojazdów przewożących paliwa lotnicze w celu zapewnienia ciągłości dostaw paliw lotniczych do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.

 

Rozporządzenie Wojewody Śląskiego dostępne jest na stronie Dziennika Urzędowego Województwa: http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2016/3964/

Pliki do pobrania: