Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

18 stycznia 2016
STARTUJE MOBILNY PUNKT WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
[zdjęcie aktualności]

Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Urząd Miasta Częstochowy zawarły porozumienie w sprawie wspólnego utworzenia mobilnego punktu Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w pomieszczeniach Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, przy ulicy Focha 19/21 w Częstochowie.

Agencja Rozwoju Regionalnego w grudniu ub. r., jako jeden z pierwszych podmiotów w Polsce, podpisała nową umowę związaną z realizację projektu Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, dzięki czemu wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej w mieście i subregionie jest kontynuowane (obecna umowa obowiązuje do lipca 2018 r.). Wartość projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Społecznego to ponad 8 mln zł, (z czego dotacja z UE wyniesie ponad 7,5 mln zł). Do tej pory, w latach 2013-2015 ze wsparcia JOWES skorzystało 151 podmiotów ekonomii społecznej, w projekcie udział wzięło 320 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

- Ekonomia społecznato jeden z naszych miejskich priorytetów, idea i działanie ważne nie tylko w sferze polityki społecznej, ale i gospodarczej Częstochowy. To budowa nowej jakości w przestrzeni społecznej miasta, związana ze zmianą podejścia do pomocy społecznej, a także problemu wykluczenia społecznego–mówił w czasie spotkania zapowiadającego rozpoczęcie działalności mobilnego punktu JOWES prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Zakres pomocy JOWES, oprócz usług doradczych i szkoleniowych, obejmuje wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej.
- Dla nas kluczowym i sztandarowym przedsięwzięciem jest tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej – mówi Marta Leżańska, kierownik Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Tych miejsc pracy w subregionie w spółdzielniach socjalnych ma powstać do lipca 2018 r. 96, ponadto JOWES przez 6 miesięcy będzie współfinansował bieżące funkcjonowanie spółdzielni socjalnych, aby nowe podmioty mogły utrzymać się na rynku.   

Mobilny punkt JOWES w Częstochowie oferuje wsparcie merytoryczne w postaci usług doradztwa ogólnego, biznesowego oraz specjalistycznego: marketingowego, prawnego  i  księgowego, a także wsparcie techniczne obejmujące udostępnienie zaplecza lokalowego i infrastruktury biurowej.

W ramach działalności przewidziano również realizację działań informacyjno – promocyjnych, animacyjnych oraz wsparcie szkoleniowe. Celem jest stworzenie wspólnej platformy współpracy, przestrzeni i jak najbardziej komfortowych warunków do rozwoju ekonomii społecznej na terenie miasta Częstochowy.

·        Częstochowska Akcja Liderów(CAL) przybierze postać comiesięcznych dwugodzinnych spotkań z przedstawicielami częstochowskich organizacji pozarządowych. W każdy trzeci czwartek miesiąca jeden z pracowników JOWES zaprezentuje szkoleniowo, konkretną formę pracy z własnej dziedziny.

·        Grupy wsparcia  tematycznego- spotkania odbywające się w obecności moderatora. Zespoły tematyczne zostały podzielone ze względu na popularność grup docelowych działań częstochowskich organizacji pozarządowych. Każda grupa spotyka się jeden raz w miesiącu, by poruszać kwestie związane bezpośrednio z obszarem jej działań. To propozycja, w której uczestnicy mogą prowadzić dyskusję.  Grupy spotykają się w pierwszym tygodniu każdego miesiąca.

·        Doradztwo indywidualne, stałe - według harmonogramu (plan na styczeń-luty 2016):

STYCZEŃ

20.I – g. 7:30 – 15:30 doradztwo marketingowe
22.I – g. 9:00 – 12:00 doradztwo prawne
27.I – g. 7:30 – 15:30 doradztwo marketingowe
29.I – g. 8:00 – 11:00 doradztwo prawne

LUTY

3.II – g. 7:30 – 15:30 d. marketingowe
5.II – g. 9:00 – 12:00 d. prawne
10.II – g. 7:30 – 15:30 d. marketingowe
12.II – g. 9:00 – 12:00 d. prawne
17.II – g. 7:30 – 15:30 d. marketingowe
19.II – g. 9:00 – 12:00 d. prawne
24.II – g. 7:30 – 15:30 d. marketingowe
26.II – g. 9:00 – 12:00 d. prawne

CAL – Częstochowska Akcja Liderów

godz. 16:30 – 18:30
21.I - „Jak przeprowadzić szkolenie? – animator Justyna Całusińska
18.II - „Skuteczny newsletter w NGO” – doradca specjalistyczny ds. marketingu Zbyszko Kabziński
17.III - „Role w zespole zadaniowym” – animator Adam Morzyk

Grupy wsparcia  tematycznego

godz. 16:00-17:30
1.II.2016 - dzieci i młodzież
2.II.2016 - polityka społeczna
3.II.2016 - kultura i sport
4.II.2016 – seniorzy
5.II.2016 - prawa człowieka.

Informacje o ofercie Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej są dostępne na stronie jowes.pl.