Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

26 stycznia 2015
SUKCES UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 3
[zdjęcie aktualności]

19 uczniów Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie otrzymało stypendia przyznawane w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Śląskiego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – VI edycja”.

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał w sumie 400 stypendiów uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionym w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych. Aż 19 z nich przypadło uczniom „Trójki”, co stanowi 5% wszystkich stypendystów na Śląsku. To duży sukces szkoły, zwłaszcza, że liczba stypendystów wzrosła tam ponad dwa razy w stosunku do roku ubiegłego.

Stypendyści zostaną objęci opieką dydaktyczną przez swoich nauczycieli, pedagogów lub doradców zawodowych, która ma im pomóc w poszerzaniu wiedzy i zainteresowań oraz w wydatkowaniu środków stypendialnych.

Projekt realizowany jest przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Na podstawie informacji z Gimnazjum nr 3