Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

22 września 2014
NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH
[zdjęcie aktualności]

Anna Kaptacz, Grażyna Moraś, Andrzej Nowak, Zbigniew Pawlak, Ewa Pietralik, Alicja Przyszło, Małgorzata Wójcik, Komisja Wydawnictw i Kultury Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy, Rotary Club Częstochowa, Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Rodzinom YAVA i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Częstochowie to tegoroczni laureaci Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych.

Nagrody podczas sobotniej Gali Częstochowskich Organizacji Pozarządowych w Filharmonii Częstochowskiej wręczyli prezydent Krzysztof Matyjaszczyk i przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski. Galę uświetnił spektakl Częstochowskiego Teatru Tańca - "KOCHANKOWIE DNIA - historia jednej fotografii"

W kategorii: „osoba fizyczna” Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych w 2014 roku otrzymali:

Anna Kaptacz – Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

Pielęgniarka od 38 lat pracująca w ochronie zdrowia. Pedagog, nauczyciel akademicki, manager ochrony zdrowia. Współorganizator oraz pełnomocnik Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, powołana do utworzenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie. Organizator licznych konferencji na temat opieki paliatywnej. Uhonorowana wieloma nagrodami i wyróżnieniami, między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi Przyznawanym przez Prezydenta RP. Jako Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej działa w zakresie opieki hospicyjnej na terenie Częstochowy i regionu. Wypełniając misję stowarzyszenia – pomaga, wspiera, daje nadzieję swoim podopiecznym.

Grażyna Moraś – Fundacja Chrześcijańska Adullam

Działa od 2005 roku jako wolontariusz. Poświęca swój czas i wykorzystuje swoje kompetencje zawodowe w niesieniu pomocy osobom nieposiadającym środków finansowych na rozwiązywanie problemów prawnych i życiowych. Jako osoba z niepełnosprawnością, jest szczególnie wrażliwa na ból i cierpienie osób dotkniętych chorobami i dramatem życiowym.

Andrzej NowakPrezes Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Częstochowie

Nagroda została przyznana za działalność społeczną w zakresie integracji i doskonalenia kompetencji osób zatrudnionych w służbach bhp z rejonu dawnego województwa częstochowskiego. Od czerwca 2007 roku pełni, drugą kadencję, funkcję Prezesa oddziału częstochowskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, natomiast od października 2007 roku zasiada w centralnych władzach stowarzyszenia.

Zbigniew Pawlak Prezes Klubu Sportowego ORIENT

od 20 lat działa w Klubie Sportowym Orient, będąc jego prezesem i głównym trenerem. Wyszkolił kilkuset zawodników taekwondo i kickboxingu, startujących w turniejach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Zbigniew Pawlak działa, włączając się w projekty społeczne, m.in. „aktywny wypoczynek i sport najlepszą używką”. Dzięki pokazom, aktywizuje mieszkańców Częstochowy, propagując zdrowy styl życia.

Ewa Pietralik – Partnerstwo na rzecz Aktywności Lokalnej „Raków – Reaktywacja”

Ewa Pietralik jest mieszkanką Częstochowy, silnie związaną z dzielnicą Raków. Aktywnie angażuje się w działania prospołeczne w ramach pracy Partnerstwa na Rzecz Aktywności Lokalnej „Raków – Reaktywacja”, które zrzesza podmioty i osoby fizyczne w ramach międzyinstytucjonalnej. Jest liderką społeczności lokalnej i reprezentantką mieszkańców dzielnicy. Dzięki jej pracy i zaangażowaniu, wzmacniają się więzy sąsiedzkie, a swoją postawą niezmiennie potwierdza, że „chcieć to móc”.

Alicja Przyszło – Wiceprezes Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki

Nagroda została przyznana za kontynuację rozwoju działalności Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki, poprawę warunków lokalowych, zakup sprzętu biurowego, sprzętu rehabilitacyjnego, rozwinięcie rehabilitacji fizycznej i psychofizycznej. Za pomoc w organizacji Marszu Różowej Wstążki i Dni Otwartych u Amazonek, za współpracę z częstochowskimi szpitalami, za pomoc niesioną potrzebującym za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych.

Małgorzata Wójcik – Społeczny Rzecznik Praw Dziecka, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie.

Nagroda została przyznana za działania na rzecz ochrony praw dziecka i podejmowanie interwencji, gdy stwierdzi, że dziecko jest krzywdzone, prowadzi mediacje, oraz pomoc prawną dla rodziców. Nawiązała ścisłą współpracę z wieloma partnerami współdziałającymi z organizacją pozarządową w zakresie pomocy społecznej. Na szczególną uwagę zasługuje przygotowanie różnorodnych zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży oraz przygotowanie autorskich projektów edukacyjnych i profilaktycznych pod hasłem „Dziecko to nasz kapitał”.

W kategorii: „osoba prawna” Laureatami Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych w 2014 roku zostali:

Komisja Wydawnictw i Kultury Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy

Komisja funkcjonuje w Towarzystwie Przyjaciół Częstochowy od 1987 roku. Od początku swego działania prowadzi badania nad dziejami Częstochowy, promuje miasto i region częstochowski na terenie kraju i zagranicą. Jest inicjatorem i realizatorem kolejnych roczników Almanachu Częstochowy, przygotowała wydanie Małej Encyklopedii Częstochowy, Leksykonu Miasta. Ponadto, realizowała przywrócenie w Częstochowie pomnika Kazimierza Pułaskiego zburzonego w okresie okupacji. W swych działaniach nieustannie pielęgnuje dziedzictwo Częstochowy.

Rotary Club Częstochowa

Częstochowski klub Rotary jest organizacją służebną, społeczną, działającą non-profit. Jego członkowie spotykają się regularnie w celu niesienia pomocy potrzebującym w lokalnych społecznościach. Działając od 1995 roku, klub przeprowadził w Częstochowie liczne akcje charytatywne i społeczne. Pomoc klubu jest najczęściej adresowana do instytucji, które zajmują się opieką medyczną, pedagogiczną, hospicyjną i edukacyjną.

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Rodzinom YAVA

Zasadniczym celem organizacji jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Stowarzyszenie zapewnia również osobom z takimi zaburzeniami dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz innych form wsparcia i pomocy, które umożliwią im życie w rodzinie i społeczeństwie. W sferze działań socjalnych głównym celem stowarzyszenia jest dbałość, by zarówno jednostki, jak i całe rodziny miały dostęp do wsparcia i otrzymały niezbędną pomoc.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski

Oddział Miejski Towarzystwa jest kontynuatorem 95-letnich tradycji i idei prekursorów i założycieli ruchu na rzecz dziecka pokrzywdzonego. Kieruje, inspiruje i wspiera pracę 40 kół TPD na terenie miasta. Skupia 164 członków zwyczajnych i dziesiątki członków wspierających oraz wielu przyjaciół dzieci. Beneficjentami działań Towarzystwa są głównie dzieci ubogie, niedożywione, zaniedbane wychowawczo i zdrowotnie. Wychodząc naprzeciw potrzebom, Towarzystwo podejmuje wiele działań, których głównym celem jest polepszenie losu najmłodszych.