Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

17 września 2014
NOWE MIEJSCA PRACY W CZĘSTOCHOWSKIM CONTACT CENTER
[zdjęcie aktualności]

Nawet do 220 osób może znaleźć pracę w otwierającym się 1 października centrum usług w Częstochowie. Za inwestycję odpowiada firma Tele Concept, należąca do Grupy Kapitałowej Loyd S.A., która posiada placówki, świadczące usługi z zakresu outsourcingowego wsparcia sprzedaży na terenie całej Polski. Firma w swoim nowo otwartym punkcie planuje zatrudniać mieszkańców miasta i regionu, ze szczególnym uwzględnieniem osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy. Zdaniem pracodawcy to szansa dla długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz tych, którzy ukończyli 50. rok życia lub osób młodych nie posiadających wyższego wykształcenia.

Zgodnie z informacją Grupy Kapitałowej centrum usług biznesowych w Częstochowie ma zostać zaprojektowane i wyposażone tak, aby komfort i środowisko pracy sprzyjały realizacji obowiązków również przez osoby niepełnosprawne.
Centra usług funkcjonują na polskim rynku od dłuższego czasu, ale dopiero od niedawna wyrosły na istotną szansę dla osób, które chcą wystartować na rynku pracy lub wrócić do aktywności zawodowej po dłuższej przerwie. Szczególnie w przypadku osób niepełnosprawnych ważny jest komfort pracy biurowej. Otwarta przestrzeń i codzienny kontakt z ludźmi oraz elastyczne warunki zatrudnienia pozwalają na przełamywanie barier i zdobywanie doświadczenia - deklaruje Cezary Lewiński, Dyrektor Zarządzający Sales Concept S.A.

Infrastruktura Parku Przemysłowo - Technologicznego w Częstochowie, który ma być docelowym miejscem działalności planowanego centrum usług, umożliwia swobodne poruszanie się osób z dysfunkcjami ruchowymi, dzięki czemu będą one mogły czuć się komfortowo i swobodnie w miejscu pracy. Według zapewnień inwestora do dyspozycji pracowników ma zostać stworzone również przestronne zaplecze socjalne.

– Nasza inwestycja w Częstochowie planowana była z myślą o osobach biernych zawodowo z powodów zdrowotnych i społecznych. Wiele z nich nie może podjąć pracy ze względu na nieadekwatne warunki pracy. Jestem przekonany, że nasze contact center, spełni oczekiwania osób niepełnosprawnych, pod względem ich przyszłego miejsca pracy. Grupa Kapitałowa Loyd S.A. we współpracy z samorządami lokalnymi planuje realizację kolejnych inwestycji na południu Polski. Docelowo planujemy powołać ok. 15 contact center, a każde z nich to przynajmniej 150 nowych miejsc pracy, które mogą być szansą dla osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym” – informuje Bartosz Kaczmarczyk, prezes Grupy Kapitałowej Loyd S.A. Inwestycje i  Zarządzanie.

- W Częstochowie potrzebujemy nowych miejsc pracy, a także różnych możliwości aktywizacji osób bezrobotnych, dlatego bardzo się cieszę, że jest szansa na zatrudnienie ponad 200 osób w firmie, która właśnie lokuje się w naszym mieście. To pokazuje, że nasze działania w obszarze promocji inwestycyjnej Częstochowy przynoszą konkretne rezultaty. Staramy się szukać z biznesem wspólnych rozwiązań i stwarzać możliwości rozwoju przedsiębiorcom, dającym pracę naszym mieszkańcom. Trzeba docenić to, że Grupa Kapitałowa Loyd chce tworzyć nowe możliwości zatrudnienia także dla osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy. Tego typu społecznie odpowiedzialne inicjatywy biznesowe są w Polsce potrzebne, cieszę się, że Częstochowa będzie jednym z pilotażowych miast w tym zakresie – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Wkrótce będzie można zweryfikować, jak plany pracodawcy sprawdzą się w praktyce.Wszystkie osoby zainteresowane pracą w centrum usług w Częstochowie już mogą przesyłać dokumenty aplikacyjne na adres: praca@teleconcept.pl

Jak podkreśla Loyd S.A. jednym z ważniejszych czynników determinujących pracę konsultanta w contact center i tym, co może stać się głównym atutem podczas rekrutacji na to stanowisko jest wysoka kultura osobista. Idealnie znajdują się tu osoby, które lubią rozmawiać i nie mają problemów z nawiązywaniem kontaktu. Mocną stroną kandydata jest również wcześniejsze doświadczenie związane ze sprzedażą lub obsługą klienta. Niemniej jednak, nieodłącznym elementem funkcjonowania centrów usług biznesowych są szkolenia interpersonalne, dzięki którym nawet osoby początkowo nieśmiałe z czasem nabierają odwagi i pewności siebie.

 

***

O FIRMIE:

Sales Concept to pro­fe­sjo­nalne usługi contact cen­ter dla biz­nesu prowadzone pod marką Tele Concept. Łączy inno­wa­cyjne know-how z najnow­szymi tech­no­lo­giami tele­in­for­ma­cyj­nymi. Ofe­ru­je roz­wią­za­nia z zakresu out­so­ur­cingu pro­ce­sów sprze­daży i mar­ke­tingu. Wspie­ra firmy dzia­ła­jące w bran­żach: finanso­wej, rekla­mo­wej, PR, wysył­ko­wej, roz­ryw­ko­wej, FMCG, kosme­tycz­nej, moto­ry­za­cyj­nej, wydawniczej. Spółka należy do Grupy Kapi­ta­ło­wej Loyd S.A. Inwe­sty­cje i Zarzą­dza­nie, która inwe­stuje w spółki pro­wa­dzące swoją dzia­łal­ność w branży HR, BPO oraz HoReCa. 

 

Na podstawie informacji prasowej Grupy Kapitałowej Loyd S.A. – Inwestycje i Zarządzanie
wt