Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

3 lipca 2014
STREFY: NOWE ZEZWOLENIA = NOWE MIEJSCA PRACY
[zdjęcie aktualności]

Firma X-Kom, która będzie inwestować na częstochowskich terenach Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Częstochowie już teraz szuka ok. 40 pracowników. W związku z inwestycją w strefie X-Kom zatrudni - łącznie z Retail Service - około 200 osób. W zależności od tempa dalszego rozwoju firma przewiduje możliwość zatrudnienia w Częstochowie dużo większej liczby pracowników, także poza strefą. Perspektywę powstania miejsc pracy dają również nowe zezwolenia na działalność w Katowickiej Specjalnej Stefie Ekonomicznej dla TRW i Global Safety Textiles.

Przedstawiciele X-Kom mówili o swoich planach inwestycyjnych 3 lipca w czasie cyklicznego spotkania prezydenta Częstochowy z przedsiębiorcami w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, tuż przed wyjazdem do Warszawy, gdzie w Ministerstwie Gospodarki mieli odebrać zezwolenie na działalność w strefie.

- Zakładany czas realizacji inwestycji w strefie to listopad 2015. To bardzo krótki termin, ale spróbujemy zdążyć – mówił dyrektor zarządzający X-Kom Mateusz Kapusta. - Cieszymy się ze wsparcia i bardzo proinwestorskiego podejścia miasta, związanego także z planowaną budową drogi przez środek mieleckiej strefy.  

X-Kom planuje w granicach strefy stworzyć centrum typu market place, umożliwiającego obsługiwanie podmiotów zewnętrznych. Fizycznie ma tam m.in. powstać magazyn o powierzchni 5-6 tys. metrów kw. oraz 2 tys. metrów kw. powierzchni biurowych.

X-Kom i Retail Service mają zainwestować na terenach mieleckiej strefy w Częstochowie ok. 29 mln zł i zatrudnić ok. 200 osób, ale częstochowska firma szuka też pracowników w ramach swojej bieżącej działalności. Do września chce zatrudnić ok. 40 osób, w tym: magazynierów, montażystów, serwisantów, specjalistów od kontaktów z klientem. Dynamiczny rozwój firmy, z główną siedzibą w naszym mieście, daje perspektywę dalszego, dynamicznego wzrostu zatrudnienia.    

Dobre informacje płyną także z katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Z końcem czerwca negocjacje dotyczące nowych zezwoleń na działalność na terenie KSSE w Częstochowie otrzymały od zarządu katowickiej strefy dwie firmy: TRW i Global Safety Textiles. Obie deklarują poniesienie na posiadanych już przez siebie gruntach w strefie kolejnych nakładów i zatrudnienie ludzi, bo chcą uzyskać dodatkowe ulgi związane z funkcjonowaniem na terenie specjalnej strefy.  

- Miło mi, że klimat dla biznesu stworzony w Częstochowie skłonił te firmy do reinwestowania swoich zysków w naszym mieście – komentował na spotkaniu z przedsiębiorcami prezydent Krzysztof  Matyjaszczyk. - Cieszymy się , że zarówno mielecka, jak i katowicka specjalna strefa ekonomiczna ma konkretne efekty w postaci  firm, które chcą na naszym terenie inwestować. Liczę ,że szybko przełoży się to na zadowolenie  tych, którzy znajdą w tych firmach swoje miejsca pracy.
--

X-KOM Sp. z o. o.- firma mająca swoją główną siedzibę w Częstochowie. Zajmuje się sprzedażą sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania. Na terenie podstrefy planuje budowę nowoczesnego centrum obsługi logistycznej, magazynowej oraz usług okołosprzedażowych dla producentów i importerów sprzętu IT, RTV, AGD w ramach outsourcingu. Spółka zamierza również rozpocząć działalność produkcyjną w zakresie wytwarzania sprzętu IT.

Retail Service Sp. z o. o. specjalizuje się w handlu sprzętem IT. W ramach dywersyfikacji działalności przedsiębiorca na terenie częstochowskiej podstrefy planuje utworzenie nowoczesnego centrum zaawansowanych usług informatycznych, księgowych i usług wsparcia sprzedaży.