Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

24 kwietnia 2014
BIEGLI SĄDOWI W CZĘSTOCHOWIE
[zdjęcie aktualności]

Dziś rozpoczęła się dwudniowa XII Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych zorganizowana przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych.

Jednym z tematów konferencji są m.in. założenia projektu ustawy o biegłych sądowych przyjęte w marcu przez Radę Ministrów.

Podczas inauguracji konferencji Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk wręczył nagrody za najlepsze prace w zakresie funkcjonowania biegłych sądowych. Otrzymały je Agata Szreter za pracę doktorską zatytułowaną "Procedura wyboru biegłego sądowego i konsekwencje wydania błędnej opinii" oraz Marta Bany za pracę magisterską "Dowód z opinii biegłego w procesie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód komunikacyjnych na mieniu".

Wraz z organizatorem - Romualdem Tomczykiem, prezesem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych, prezydent wręczył również dyplom dr Aleksandrowi Kapustce z okazji jubileuszu 50 lat wykonywania przez niego funkcji biegłego sądowego.

Jutro, 25 kwietnia, w ramach Studium Biegłych Sądowych uczestnicy konferencji dyskutować będą m.in. o rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych oraz w sprawie określana stawek wynagradzania biegłych i o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2008 roku dotyczącego zasad i procedury zaliczania podatku od towarów i usług do kosztów sadowych z tytułu należności dla biegłych sądowych.

Konferencja odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy.

Szczegółowy program konferencji: http://www.sądowibiegli.pl/aktual/2014/program_szczegolowy12k.pdf

SyB