Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

16 listopada 2010
TYM CO SŁUŻĄ MIASTU I OJCZYŹNIE

Wyróżnienia wręczono wieczorem, 11 listopada, w czasie uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Teatrze im Adama Mickiewicza.
O trudnych, ale i radosnych dniach sprzed 92 lat mówił p.f. prezydenta Częstochowy Piotr Kurpios. Wspomniał także o tych, którzy o niepodległość musieli walczyć także później.

- Niestety potem o wolną Polskę trzeba było znów walczyć. W czasie II wojny światowej - z niemieckim okupantem i sowieckim najeźdźcą i zaraz po niej, w PRL - gdy stała się ofiarą interesów wielkich mocarstw i ludzkich nikczemności.


Mottem honorowego wyróżnienia ,,Tym co służą Miastu i Ojczyźnie", przyznawanego za kultywowanie tradycji i wartości patriotycznych stały się słowa Jana Kochanowskiego ,,...A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym co służą Ojczyźnie"
Ustanowienie wyróżnienia, przyznawanego w dwóch kategoriach: indywidualnej i zbiorowej lub instytucjonalnej, pomaga w kształtowaniu szacunku dla tradycji narodowych i patriotycznych, upowszechnianiu właściwych postaw obywatelskich, zwiększaniu zainteresowania historią narodu i ,,Małej Ojczyzny", ich spuścizną kulturową i cywilizacyjną.
Rzeczowym wyrazem wyróżnienia jest plakieta wykonana wg projektu artysty rzeźbiarza Jerzego Kędziory.

- Za chwilę, będę miał zaszczyt wręczyć wyróżnienia  „Tym co służą Miastu i Ojczyźnie”  -mówił Piotr Kurpios. - Ich laureaci to ludzie dla których bardzo ważna jest historia, tradycja, patriotyzm, to ludzie dla których niepodległość jest wartością bezwzględną. Dla nich niezmienna pozostaje dewiza Rzeczypospolitej -  "Bóg, Honor, Ojczyzna". Trudno o lepszy dzień, by im za to podziękować.


Laureatami wyróżnienia zostali w kategorii indywidualnej ks. generał Stanisław Rospondek oraz Kawaler Orderu Virtuti Militari płk Michał Kamiński; w kategorii zbiorowej - Jednostka Strzelecka 2028 w Częstochowie Związku Strzeleckiego "Strzelec".

Ks. Stanisław Rospondek urodził się 27 czerwca 1941 roku w Rędzinach k. Częstochowy. Jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta  oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.
Kiedy był już kapłanem ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, a 4 grudnia 1999 roku otrzymał stopień generał-inżynier górniczy I stopnia. Stopień generała wojska polskiego otrzymał w 2006 roku w Warszawie.
Honorowy Obywatel Żar i Żagania, Pabianic, Zapolic i Kielc. Był proboszczem Garnizonów: Warszawa, Kielce, Łódź i Kalisz oraz budowniczym kościołów w Warszawie, Kielcach i Częstochowie.
Ks. Stanisław Rospondek za swoją posługę i służbę Polsce odznaczony został 63 medalami resortowymi i kombatanckimi.
Opiekun i oddany przyjaciel żołnierzy i kombatantów w Archidiecezji Częstochowskiej.
Zawsze w służbie człowiekowi i rodzinnemu miastu, jak sam mówi: ...” dumny z tego, że po wielu latach służby w Polsce i poza jej granicami, wrócił do najpiękniejszego miasta – do Częstochowy i pragnie mu służyć”...

płk Michał Kamiński urodził się w 1921 roku w Brzeżanach na Podolu. Pochodzi z rodziny o głębokich tradycjach patriotycznych, jego dziadek brał udział w powstaniu styczniowym, a ojciec walczył pod dowództwem gen. Rydza-Śmigłego w wojnie z bolszewikami w 1920 r.
Po ukończeniu szkoły średniej, w 1939 roku, Michał Kamiński brał udział w kampanii wrześniowej, a następnie po wkroczeniu oddziałów niemieckich na teren Podola wstąpił w szeregi Armii Krajowej. Od 1942 roku do 1944 roku brał udział w walkach partyzanckich. Od sierpnia, po rozwiązaniu jego oddziału partyzanckiego, walczył w szeregach armii polskiej, z którą przeszedł cały szlak bojowy aż do „operacji berlińskiej”.
Za wzorowe wykonywanie zadań bojowych został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, a także medalem za udział w walkach 1939 roku, medalem za udział w walkach o Berlin, medalem za Odrę, Nysę i Bałtyk, Złotym Krzyżem Zasługi.
W 1945 roku aresztowany przez służby informacyjne II Armii Wojska Polskiego pod zarzutem powołania w wojsku komórki AK w celu obalenia władzy ludowej. Spędził w więzieniu 6 miesięcy po czym został zwolniony na mocy amnestii.
Od 1968 roku mieszka w Częstochowie. Po przejściu na emeryturę poświęcił się pracy społecznej w Związku Inwalidów Wojennych, pełniąc przez ponad 30 lat, do chwili obecnej, funkcję Prezesa Zarządu Okręgowego.
Człowiek prawy, oddany sprawom środowiska kombatanckiego, inicjujący bardzo wiele cennych inicjatyw na rzecz kombatantów, opieki nad nimi i ich rodzinami. Zaangażowany w działania upamiętniające wydarzenia historyczne i tradycje niepodległościowe narodu polskiego. 

Jednostka Strzelecka 2028 Częstochowa, jest oddziałem ogólnopolskiej organizacji pozarządowej: Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno – Wychowawcza. Związek, reaktywowany w 1991 roku, powstał w wyniku fuzji pięciu działających w Polsce w latach 1989-1991 organizacji, tzw. ruchu strzeleckiego, określając się jako patriotyczne stowarzyszenie młodzieży polskiej, będącej kontynuatorem istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego "Strzelec", którego Komendantem Głównym był Józef Piłsudski.
Jednym z najważniejszych zadań Związku jest kreowanie jego oblicza ideowego jako społeczności ludzi służących dobru wspólnemu - Państwu Polskiemu, pojmowanemu zgodnie z myślą Komendanta Piłsudskiego, jako dobrowolne zrzeszenie wolnych i równych wobec praw i obowiązków obywateli, mogących porządkować swoje życie społeczne dla zapewnienia osobistego prawidłowego rozwoju w warunkach ładu i gotowości do obrony zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa Państwa.
Członkowie częstochowskiej Jednostki Strzeleckiej biorą czynny udział w życiu społecznym naszego miasta poprzez popularyzowanie tradycji czynu niepodległościowego i problematyki obronności Państwa, uczestnicząc we wszystkich ważniejszych uroczystościach państwowych i wydarzeniach rocznicowych, prowadząc prelekcje i zajęcia z młodzieżą w szkołach ale również wspomagając służby mundurowe we wszystkich akcjach na rzecz społeczności lokalnej. Byli między innymi wśród tych, którzy nieśli pomoc powodzianom podczas tegorocznej powodzi. Za działania te 5 osób zostało wyróżnionych przez  premiera Donalda Tuska oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

 

Wyróżnienia wręczyli wspólnie Ewa Pachura, Przewodnicząca Rady Miasta i p.f. Prezydenta Częstochowy Piotr Kurpios.
W części artystycznej wieczoru jego uczestnicy obejrzeli widowisko  "Niezatarte ślady" oparte na twórczości Cypriana Kamila Norwida i Fryderyka Chopina.
 

SyB,
foto: Zbigniew Burda

www.closeupvideo.eu