Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

14 kwietnia 2014
CZĘSTOCHOWA MA BUDŻET PARTYCYPACYJNY
[zdjęcie aktualności]

Już w tym roku częstochowianie będą mogli zgłaszać swoje pomysły na to, jak zagospodarować część pieniędzy z przyszłorocznego budżetu miasta. Zasady realizacji tzw. budżetu partycypacyjnego przyjęli na ostatniej sesji częstochowscy radni.

Budżet partycypacyjny, zwany także obywatelskim to szczególna forma decydowania o części wydatków publicznych. Polega na tym, że władze lokalne oddają do dyspozycji mieszkańców część miejskiego budżetu. Dzięki temu mogą oni samodzielnie zgłaszać, a potem decydować w głosowaniu, na co zostaną przeznaczone te pieniądze.

Ze środków budżetu partycypacyjnego mogą być finansowane zadania, które należą do zadań własnych gminy i powiatu. Częstochowianie będą mogli zatem zdecydować np. gdzie powinien powstać nowy plac zabaw czy parking, który chodnik wyremontować, bądź też przygotować pomysł na organizację imprezy plenerowej.

Zadania finansowane z budżetu obywatelskiego mogą mieć charakter ogólnomiejski oraz dzielnicowy.

Rada Miasta Częstochowy zdecydowała, że począwszy od 2015 roku środki w ramach budżetu partycypacyjnego będą wynosić 1 proc. dochodów własnych budżetu miasta. W przyszłym roku fundusz na budżet będzie więc wynosił ponad 5 mln zł, przy czym na zadania o charakterze ogólnomiejskim zostanie przeznaczone 25% a na zadania dzielnicowe – 75%.

Pierwsze propozycje zadań do realizacji, mieszkańcy będą mogli zgłaszać już w okresie wakacyjnym. Po ich weryfikacji, zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl i poddane pod głosowanie. Głosowanie odbędzie się w grudniu i potrwa co najmniej 7 dni. Jego szczegółowe zasady zostaną określone w zarządzeniu prezydenta miasta.

W ramach budżetu partycypacyjnego zrealizowane zostaną te przedsięwzięcia, które uzyskają najwyższą liczbę punktów.

Budżet partycypacyjny został wprowadzony w ramach projektu „Jasne, że konsultacje” realizowanego przez Urząd Miasta Częstochowy w partnerstwie z Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej. Wytyczne do projektu uchwały przygotowała grupa robocza wyłoniona z uczestników szkoleń organizowanych w ramach wspomnianego projektu.

Warto przypomnieć, że w Częstochowie działa już od pewnego czasu m.in. obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, realizowane są lokalne inicjatywy mieszkańców, z roku na rok zwiększa się zakres zadań realizowanych na zlecenie miasta przez organizacje pozarządowe, a w ważnych dla miasta sprawach organizowane są konsultacje społeczne. Budżet partycypacyjny to kolejny instrument zwiększający bezpośredni udział mieszkańców we współrządzeniu i współdecydowaniu o sprawach dotyczącej lokalnej społeczności.