Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

7 kwietnia 2014
NAGRODY IM. BIEGAŃSKIEGO 2014 - ŻYCZENIA DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA
[zdjęcie aktualności]

Już po raz osiemnasty wręczono Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy im. dra Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia.

Nagrody - przyznawane są za wybitną i znaczącą działalność w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta - wręczyli wspólnie podczas niedzielnej uroczystości z okazji Światowego Dnia Zdrowia w Filharmonii Częstochowskiej prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, jego zastępca Jarosław Marszałek i przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski.

W tym roku do Nagrody zgłoszono 22 kandydatów: 8 lekarzy medycyny, 1 lekarza stomatologii,12 pielęgniarek i 1 mgr farmacji. Nominowano 9 kandydatów (3 lekarzy medycyny, 1 mgr farmacji i 5 pielęgniarek) przyznając po trzy Nagrody I, II i III stopnia oraz 4 wyróżnienia. Sylwetki nagrodzonych i wyróżnionych - poniżej.

Uroczystościom, w czasie których władze miasta przekazały życzenia wszystkim pracownikom służby zdrowia, towarzyszył koncert Zbigniewa Wodeckiego z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Częstochowskiej pod dyrekcją Adama Klocka

Kandydatury mogli wnosić m.in. Radni Miasta Częstochowy, kierownicy placówek służby zdrowia zlokalizowanych na terenie miasta, pracownicy zatrudnieni w placówkach służby zdrowia, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje działające na rzecz służby zdrowia oraz pacjenci.

Przy wyborze kandydatów do Nagrody uwzględniano: pozytywne relacje kandydata z pacjentami i współpracownikami, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej, stopień zaangażowania w podejmowaniu inicjatyw własnych w działalności na rzecz służby zdrowia, umiejętność niesienia pomocy ludziom potrzebującym, profesjonalizm, działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, osiągnięcia na polu naukowym.

Zgodnie z regulaminem przy wyborze kandydatów uwzględniano osoby czynne zawodowo i zatrudnione w placówkach służby zdrowia na terenie miasta lub czynnie działające w organizacjach funkcjonujących w obszarze ochrony zdrowia (w tym wolontariusze).

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY IM. DOKTORA WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W DZIEDZINIE OCHRONY ZDROWIA

NAGRODY I STOPNIA

1. LICENCJONOWANA PIELĘGNIARKA - MARIA JOLANTA HURAS

Specjalistka w zakresie pielęgniarstwa zachowawczego. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej 104/118. Z częstochowską służbą zdrowia związana od 1998 roku.

Nagroda za wzorową postawę etyczną, za życzliwość i bezinteresowną chęć niesienia pomocy pacjentom i ich rodzinom.

2. LEKARZ MEDYCYNY - KRZYSZTOF SZMACIARSKI

Specjalista medycyny rodzinnej oraz chorób wewnętrznych. Z częstochowską służbą zdrowia związany od 30 lat. Wieloletni Kierownik a następnie Dyrektor Przychodni Lekarskiej „Księżycowa” przy ul. Księżycowej 5.

Nagroda za wyjątkową pracę na rzecz pacjentów, za zaangażowanie w działalność przychodni oraz za pracę społeczną na rzecz środowiska lekarskiego.

3. LEKARZ MEDYCYNY - WOJCIECH KONIECZNY

Specjalista neurolog. Od 1995 roku związany z częstochowską służbą zdrowia jako lekarz specjalista i organizator służby zdrowia. Od 2013 roku Dyrektor Naczelny Miejskiego Szpitala Zespolonego.

Nagroda za profesjonalizm oraz duże zaangażowanie w podejmowaniu inicjatyw własnych w działalności na rzecz służby zdrowia.

NAGRODY II STOPNIA

1. DOKTOR NAUK O ZDROWIU - KRYSTYNA MIZERSKA

Wieloletni pracownik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. PCK 1. Aktualnie pracuje na stanowisku Pielęgniarki koordynującej w Oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie oraz chorych na gruźlicę. Pełni również funkcję Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Polonijnej.

Nagroda za aktywną działalność na rzecz samorządu zawodowego, szczególne zaangażowanie w opiece nad pacjentami oraz profesjonalizm na pełnionych stanowiskach.

2. MGR FARMACJI - ANNA MAJCHRZAK

Specjalista farmacji aptecznej. Od 45 lat związana z działalnością aptekarską na terenie miasta. Od 8 lat pełni funkcję Kierownika apteki szpitalnej w Szpitalu Chorób Wewnętrznych „Hutniczy” przy Alei Pokoju 44.

Nagroda za całokształt uczciwej sumiennej pracy zawodowej i wieloletnią działalność społeczną na rzecz samorządu aptekarskiego.

3. LEKARZ MEDYCYNY - EWA STARCZEWSKA

Specjalista chorób wewnętrznych. Od 1986 r. związana z częstochowską służbą zdrowia. Od 13 lat pracuje w Przychodni Lekarskiej „Południe” przy ul. Mireckiego 29a jako lekarz poradni diabetologicznej, poradni medycyny pracy, lekarz zakładowy oraz członek zespołu promocji zdrowia.

Nagroda za nienaganny stosunek do pacjentów i współpracowników, za działalność na rzecz ciągłej poprawy jakości usług zdrowotnych oraz działalność w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

NAGRODY III STOPNIA

1. LICENCJONOWANA PIELĘGNIARKA - DOROTA GRZELIŃSKA

Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego. Od 1983 roku pracuje w Miejskim Szpitalu Zespolonym. Obecnie pełni funkcję Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego przy ul Mirowskiej 15.

Nagroda za całokształt pracy pielęgniarskiej, profesjonalizm w niesieniu pomocy chorym oraz wytrwałość i dobroczynność.

2. LICENCJONOWANA PIELĘGNIARKA - ANNA KAŹMIERCZAK

Pracę zawodową rozpoczęła w 1996 roku na stanowisku pielęgniarki instrumentariuszki bloku operacyjnego Szpitala im. Ludwika Rydygiera. Od 13 lat pełni funkcję Pielęgniarki oddziałowej bloku operacyjnego Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mirowskiej 15.

Nagroda za pełne zaangażowanie w wykonywaniu trudnego zawodu pielęgniarki sumienną i etyczną postawę zawodową, profesjonalizm na stanowisku pracy.

3. PIELĘGNIARKA DYPLOMOWANA - ALEKSANDRA ADLER

Od 2006 roku pracuje w Przychodni Ars Medica Bis przy ul. Mościckiego 7 kolejno na stanowisku pielęgniarki środowiskowej, pielęgniarki praktyki a od 2011 roku pełni funkcję pielęgniarki koordynującej.

Nagroda za zaangażowanie w pracy na rzecz pacjenta, tworzenie przyjaznej przychodni dla mieszkańców oraz profesjonalizm pełen empatii i zrozumienia.

WYRÓŻNIENIA

1. PIELĘGNIARKA DYPLOMOWANA - BOŻENA KAROŃ

34 letni staż pracy na oddziale neonatologii Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mickiewicza 12. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.Współzałożycielka Stowarzyszenia „Z ufnością w Trzecie Tysiąclecie”.

Nagroda za całokształt pracy zawodowej i działalność na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek, etyczną postawę zawodową, profesjonalizm na stanowisku pracy pielęgniarki.

2. LICENCJONOWANA PIELĘGNIARKA - CELINA MARCHEWKA

Z częstochowską służbą zdrowia związana od 1982 r. Od 27 lat pracuje w Poradni Dziecięcej na stanowisku starszej pielęgniarki pediatrycznej w Przychodni „Nasza Przychodnia” przy Alei Wolności 46, od 15 lat pełni funkcję Pielęgniarki Koordynującej w Przychodni Lekarskiej INTERPED Stowarzyszenia Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” .

Nagroda za profesjonalizm, uznanie i zaufanie wśród małych pacjentów oraz aktywny udział w zadaniach na rzecz promocji i profilaktyki zdrowotnej.

3. LEKARZ STOMATOLOGII - LESŁAW RUDZIŃSKI

Specjalista z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz chirurgii szczękowej. Z częstochowską służbą zdrowia związany od 1986 r. Od 12 lat jest współwłaścicielem Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej przy ul. Andersena 1.

Nagroda za zaangażowanie w pracę związaną z kształceniem i rozwojem specjalistów w zakresie stomatologii oraz wdrażanie praktycznych norm etyki zawodowej w środowisku lekarskim, aktywną działalność na rzecz środowiska lekarskiego.

4. LICENCJONOWANA PIELĘGNIARKA - IWONA CABAN

Specjalistka w zakresie pielęgniarstwa zachowawczego. Od 34 lat pracuje w Miejskim Szpitalu Zespolonym, od 2006 roku na stanowisku pielęgniarki koordynującej poddziału chorób wewnętrznych przy ul. Bony 1/3.

Nagroda za pełne zaangażowanie w wykonywaniu trudnego zawodu pielęgniarki sumienną i etyczną postawę zawodową, profesjonalizm na stanowisku pracy.

SyB, foto: Z. Burda