Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

19 marca 2021
OD PONIEDZIAŁKU NAUKA ZDALNA TAKŻE DLA NAJMŁODSZYCH
[zdjęcie aktualności]
Od poniedziałku, 22 marca do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą znów uczyli się zdalnie. To efekt pogarszającej się sytuacji epidemicznej w kraju. 
 
Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady.
 
Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia
 
Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych.
 
W tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.
 
Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia
 
Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.
 
Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół ponadpodstawowych, szkół dla dorosłych oraz placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.
 
Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.
 
Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.
 
Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.
 
Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.
 
Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.
 
Podstawa prawna:
 
Z wykorzystaniem informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej