Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

26 stycznia 2021
Potrzeby seniorów w dobie pandemii - ankieta

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej wraz z "Adamed dla Seniora" po raz drugi przeprowadzają badanie ankietowe wśród seniorów na temat ich potrzeb w dobie pandemii. Zwracamy się z prośbą do liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku i innych organizacji seniorskich, członków Rad Seniorów o rozpropagowanie tej informacji.

Anonimowe badanie składa się z 20 pytań dotyczących m.in. potrzeb diagnostycznych seniorów, e-recept, leków refundowanych, sposobów przekazywania informacji dla seniorów i potrzeb edukacyjnych dla seniorów.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu. Wypełnienie ankiety zajmie 3-4 minuty.

Link do ankiety znajduje się poniżej:

https://abcsenior.com/ankieta-potrzeby-i-zdrowie-seniorow-podczas-pandemii-covid-19/

Ankieta będzie aktywna do końca stycznia br.

OGÓLNOPOLSKA
FEDERACJA STOWARZYSZEŃ
UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
Polish Association of Universities of the Third Age

33-300 Nowy Sącz
ul.Jagiellońska 18
tel/fax.+48 18 4435708
www.federacjautw.pl