Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

14 stycznia 2021
Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Częstochowy na lata 2021-2023

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Częstochowie zaprasza częstochowskie organizacje pozarządowe do wnoszenia uwag do Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Częstochowy na lata 2021-2023.

Uwagi prosimy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 28 stycznia 2021 r.

na adres: ps@czestochowa.um.gov.pl , dodając w tytule: "Uwagi do Programu Wspierania Rodziny".

 

załącznik: Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Częstochowy na lata 2021-2023.

Pliki do pobrania: