Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

14 stycznia 2021
JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ ORGANIZACJA NAUKI PO FERIACH?
[zdjęcie aktualności]

Zgodnie z decyzją rządu, od 18 stycznia dzieci klas I-III szkół podstawowych oraz szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej – w ścisłym reżimie sanitarnym. W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe nadal będzie można realizować praktyczną naukę zawodu.

Od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkół podstawowych będzie się odbywała stacjonarnie.

Nadal będą się uczyć zdalnie klasy IV-VIII szkół podstawowych, a także młodzież ze szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego – poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego.

Od 18 stycznia do szkoły wracają także uczniowie klas I-III szkół podstawowych specjalnych (w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej).

Podobnie jak przed feriami, dyrektorzy szkół podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas IV-VIII, szkół ponadpodstawowych specjalnych (w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych) decydują o trybie nauczania i prowadzenia zajęć.

Tak jak dotychczas, ograniczenie funkcjonowania nie będzie dotyczyło szkół podstawowych i ponadpodstawowych specjalnych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii – ze względu na ich specyfikę.

Od 18 stycznia szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego – na takich zasadach jak przed feriami.

Zajęcia praktyczne i praktyki w ramach praktycznej nauki zawodu mogą odbywać się w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, w wybranych dniach, w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy, będzie można także prowadzić praktyczną naukę zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Uczniowie branżowych szkół I stopnia nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców – o ile nie występują u nich zdarzenia mogące zagrozić zdrowiu uczniów w związku z epidemią.

Dyrektorzy są zobowiązani do zapewnienia opieki świetlicowej dla uczniów klas I-III.

Dla młodzieży klas VIII szkół podstawowych oraz klas maturalnych dyrektorzy nadal mogą organizować konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Podobnie jak przed feriami, dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad bądź turniejów.  

Zachowana zostaje możliwość realizowania szkolenia sportowego w szkołach i oddziałach sportowych w formie stacjonarnej (w miejscu ich prowadzenia).

Wytyczne MEiN, GIS i MZ dla dyrektorów szkół w dużym stopniu opierają się na tych znanych choćby z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące organizacji zajęć, higieny, dezynfekcji pomieszczeń, organizacji posiłków czy postępowania w razie podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Ze szczegółowymi wytycznymi sanitarnymi dla klas I-III szkół podstawowych można się zapoznać w załączniku poniżej lub na stronie rządowej  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

Zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak – po zapoznaniu się z uwagami i zastrzeżeniami dyrekcji częstochowskich szkół co do tych wytycznych – skierował do nich pismo, z którego pełną treścią można zapoznać się poniżej.


m.in. na podstawie informacji ze strony
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka  

u góry: zdjęcie poglądowe (źródło: https://pixabay.com/pl/users/tjena-2204219/)


 

Pliki do pobrania: