Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

13 stycznia 2021
Dofinansowanie w ramach programu „Obiady terapeutyczne”

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ogłasza konkurs „Obiady terapeutyczne”. Celem skalowania jest zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce mikro-innowacji, które zostały już opracowane, ale miały dotąd ograniczony terytorialnie bądź sektorowo zasięg oraz tych, które były stosowane przez pojedyncze podmioty i nie funkcjonują na dużą skalę.

Czym są „obiady terapeutyczne”?

„Obiady terapeutyczne” to nazwa konkursu organizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), którego celem jest dofinansowanie przygotowywania i dostarczania zdrowych posiłków osobom starszym wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

UWAGA! Istotnym jest, aby obiady były przygotowywane przy zaangażowaniu osób z niepełnosprawnościami uczestniczącymi w Warsztatach Terapii Zajęciowej (dalej: WTZ).

Kto może składać wnioski o dofinansowanie?

Wnioskodawcą może być każdy podmiot spełniający następujące warunki:

1) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji (instytucje / organizacje zajmujące się rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami, w szczególności takie które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej), w tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów (do wniosku o dofinansowanie należy załączyć referencje od min. 2 podmiotów);

2) zgłasza się do konkursu tylko raz.

UWAGA! Wnioskodawcą może być również podmiot, który zgłasza projekt partnerski – wraz z partnerem/ami.

Grupę docelową stanowią:

  1. instytucje / organizacje zajmujące się rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnoprawnościami, w szczególności takie, które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej oraz;
  2. osoby starsze wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w wieku powyżej 60 lat, które z powodu zaawansowanego wieku lub chorób, problemów z poruszaniem się nie są w stanie samodzielnie przygotować sobie ciepłych posiłków, mieszkające w pobliżu siedziby warsztatów terapii zajęciowej (w przypadku donoszenia obiadów na piechotę) lub szerzej, w danej miejscowości (w przypadku możliwości zapewnienia transportu samochodowego);
  3. uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, tj. osoby z niepełnosprawnościami.

Na co mogą być składane wnioski o dofinansowanie?

Maksymalny poziom dofinansowania realizacji projektu: 100%

Podmiot realizujący WTZ organizuje przygotowanie i dostarczanie obiadów do domów seniorów. W realizacji zadań mogą brać udział osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym. Uczestniczy WTZ gotują i dostarczają gotowe obiady.

Podstawowe warunki i terminy

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 4 stycznia do 4 lutego 2021 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (link do platformy).

Wszystkie niezbędne dokumenty tutaj.

Warto przed aplikowaniem zapoznać się z podręcznikiem „Obiadów terapeutycznych”.

Ministerstwo zaprasza na spotkanie on-line dla potencjalnych wnioskodawców dotyczące naboru wniosków w konkursie na skalowanie innowacji pn. "Obiady terapeutyczne" odbędzie się 21 stycznia 2021 r. w godz. 11-13. Spotkanie przeprowadzone będzie za pomocą aplikacji ZOOM.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres mailowy: konkurs.mikro@mfipr.gov.pl do 18 stycznia. Kody umożliwiające udział w spotkaniu będą przesyłane indywidualnie do poszczególnych zgłoszeniodawców.

Źródło:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-26/#Informacje%20o%20naborze