Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

4 grudnia 2020
Szkolenie wolontariuszek ochotniczek

Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki realizuje zadanie z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym: "Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi  - szkolenie wolontariuszek ochotniczek.


Stowarzyszenie  propaguje wolontariat jako istotną formę wsparcia osób oraz rodzin dotkniętych patologiami społecznymi. Stworzono grupy samopomocowe poprzez zorganizowanie szkolenia wolontariuszek – ochotniczek, które otrzymały certyfikaty  I i II stopnia. Przeszkolone wolontariuszki niosą pomoc potrzebującym kobietom przed i po operacji.  Pomagają im w znalezieniu motywacji powrotu do zdrowia, rehabilitacji psychofizycznej, integracji środowiskowej, prowadzeniu działań mających na celu poprawę poziomu wiedzy na temat zagrożenia chorobą i uświadomieniu ważności profilaktyki raka piersi.
Wolontariuszki pełniłą dyżury w siedzibie stowarzyszenia i przy telefonie zaufania. Potrzebujesz wsparcia, rozmowy?

Zadzwoń

tel kontaktowy: 798 836 819