Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

20 listopada 2020
OŚWIADCZENIE ZWIĄZKU MIAST POLSKICH
[zdjęcie aktualności]
Zarząd ZMP podczas posiedzenia online, które odbyło się 19 listopada przyjął Oświadczenie w sprawie zapowiedzianego przez rząd weta Polski wobec budżetu Unii Europejskiej. Wyraził zdumienie, że rząd polskiego państwa, w którego Konstytucji zapisano, że jest demokratycznym państwem prawnym, nie akceptuje właśnie tego warunku. W zarządzie ZMP zasiada m.in. prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.
 
 
Oświadczenie
Zarządu Związku Miast Polskich
w sprawie
zapowiedzianego przez rząd weta Polski wobec budżetu Unii Europejskiej
 
1. Powodem ogłoszonej przez rząd Polski zapowiedzi weta wobec budżetu Unii Europejskiej jest stanowiący część pakietu budżetowego projekt rozporządzenia, dotyczący warunków korzystania przez państwa członkowskie ze wspólnych środków finansowych. Warunkiem, który budzi sprzeciw obecnego rządu, jest przestrzeganie praworządności.
Musi budzić zdumienie fakt, że rząd państwa członkowskiego, w którego Konstytucji już w 2. artykule zapisano, że jest demokratycznym państwem prawnym, nie akceptuje właśnie tego warunku.
 
2. Oburzenie budzi też otoczka propagandowa, jaką tworzy się wokół tego projektu, wbrew faktom: rozporządzenie było przedmiotem międzynarodowych negocjacji, a teraz ma być przyjęte kwalifikowaną większością przez Radę Unii Europejskiej, złożoną z ministrów rządów państw członkowskich, a następnie zaakceptowane przez Parlament Europejski.
Polscy samorządowcy, wśród których są jeszcze wciąż osoby uczestniczące w wywalczonych przez wielki ruch Solidarności polskich przemianach, nie mogą zgodzić się z ich zaprzepaszczaniem. Ich rezultatem jest nasza wolność oraz oparcie Konstytucji na zasadach stanowiących podstawowe wartości demokratycznej Europy, w tym zwłaszcza subsydiarności, która konstytuuje nasze samorządy. Domagamy się, by ten dorobek był szanowany i rozwijany. Nie może on zostać zmarnowany dla doraźnych celów politycznych jednej partii. 
 
3. Nie bez znaczenia jest oczywiście także dostęp polskich przedsiębiorców, rolników oraz społeczności lokalnych i regionalnych do wielkich środków finansowych, które – począwszy od funduszy przedakcesyjnych – dotychczas silnie wsparły polskie reformy, ukierunkowując je na zrównoważony rozwój. Dalsze z nich korzystanie umożliwi uruchomienie naszych własnych, wciąż jeszcze zbyt słabo wykorzystanych potencjałów.
Obecnie, wspólnym wysiłkiem setek milionów Europejczyków, tworzymy z myślą o młodym pokoleniu nowe narzędzia finansowe, które mają ułatwić odbudowę społeczno-gospodarczego potencjału Kontynentu po kryzysie spowodowanym pandemią. To nasz wspólny obowiązek, od którego nie wolno się uchylać pod żadnym doraźnym pretekstem.
 
Za Zarząd
(-) Zygmunt Frankiewicz
PREZES ZMP
Warszawa, 19 listopada 2020 r.
 
 
Oświadczenie jest dostępne także tutaj