Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

16 września 2020
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Częstochowy na rok 2021

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Częstochowie zaprasza częstochowskie organizacje pozarządowe i inne podmioty do wnoszenia uwag i propozycji do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Częstochowy na rok 2021.

 

Uwagi, propozycje zadań i sugestie prosimy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 15 października 2020 r. na adres: mkrpa@czestochowa.um.gov.pl

 

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Częstochowy na rok 2020, który jest dostępny pod niżej podanym linkiem:

https://bip.czestochowa.pl/uchwala/1163537/uchwala-nr-301-xxiii-2019