Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

28 sierpnia 2020
USC – PRZYPOMINAMY, JAK OBECNIE ZAŁATWIAĆ SPRAWY
[zdjęcie aktualności]

Urząd Stanu Cywilnego na bieżąco realizuje sprawy związane z urodzeniami, zgonami, małżeństwami oraz odpisami aktów stanu cywilnego. W czasie epidemii znacząco wzrosła w USC liczba spraw załatwianych drogą elektroniczną.

Mimo pandemii i związanych z nią ograniczeń w funkcjonowaniu administracji, w częstochowskim Urzędzie Stanu Cywilnego można załatwiać wszystkie kategorie spraw. W celu zwiększenia bezpieczeństwa interesantów i pracowników, nieco zmieniona pozostaje forma obsługi, jednak realizacja spraw odbywa się terminowo.

Najmniej, jeżeli chodzi o obsługę zmieniło się w zakresie rejestracji zgonów. Sprawy te są załatwiane jedynie w innym pokoju (wejście od strony ul. Focha). Obsługa odbywa się na dwóch stanowiskach równocześnie, a w sytuacji większej liczby interesantów, najczęściej w poniedziałki, uruchamiane są dodatkowe stanowiska, tak aby skrócić czas oczekiwania w tym trudnym dla rodzin momencie. Jeśli to tylko możliwe klienci zgłaszający zgony otrzymują równocześnie dodatkowe dokumenty potrzebne im do załatwiania w ZUS lub KRUS zasiłku pogrzebowego.

Rejestracja urodzeń także odbywa się niezwłocznie po wpłynięciu ze szpitali kart urodzeń dzieci (proces odbywa się automatycznie a rodzice dostają pocztą odpis aktu urodzenia oraz zaświadczenia o zameldowaniu i nadaniu numeru PESEL). Rodzice muszą pojawić się w Urzędzie, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, tylko wówczas gdy dziecko nie pochodzi z małżeństwa i powstaje konieczność przeprowadzenia procedury uznania ojcostwa dziecka przed kierownikiem USC. 

Referat ds. rejestracji małżeństw USC przyjmuje pary chętne do zawarcia małżeństwa po telefonicznym umówieniu, a śluby cywilne cały czas się odbywają, z 20-osobowym limitem uczestników, dla konieczności zachowania dystansu społecznego.

Najczęściej realizowaną usługą USC jest wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego. Żeby uzyskać odpis trzeba złożyć wniosek w punkcie kancelaryjnym budynku UM przy ul. Waszyngtona 5 (dawny BGŻ), wysłać wniosek pocztą (na adres USC) lub poprzez ePUAP. Zanim jednak wybierzemy, którąś z powyższych form, warto wcześniej zadzwonić pod numer 34 3707 589, aby uzyskać szczegółowe informacje, w tym o możliwych opłatach.
Dla porównania - w czerwcu 2019 r. USC obsłużyło 873 osoby w zakresie wydania odpisów aktów stanu cywilnego, a w czerwcu tego roku, mimo ograniczeń wywołanych pandemią, poprzez system telefonicznego umawiania wizyt przyjęto – w celu wydania przygotowanego już odpisu - blisko połowę tej liczby osób. Sprawy pozostałych 400 osób załatwiono drogą korespondencyjną wysy łając im odpisy pocztą poleconą. Porównując dane z lipca i sierpnia 2019 r. kiedy USC obsługiwało miesięcznie średnio 1100 interesantów składających wnioski o odpisy, w tym roku, w lipcu i sierpniu pracownicy przyjęli prawie połowę tej liczby umówionych klientów, a średnio 350 spraw w ciągu miesiąca załatwiali drogą pocztową.

W czasie pandemii lawinowo wzrosła w USC liczba spraw załatwianych za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem podpisu zaufanego. O ile przed pandemią miesięcznie do USC wpływało kilka wniosków o wydanie odpisów i kilkanaście zgłoszeń urodzenia dziecka, to obecnie,  miesięcznie, wpływa ich kilkaset i ich ilość systematycznie rośnie. Dla przykładu: w marcu, już po ogłoszeniu pandemii, wpłynęło do USC 119 pism elektronicznych, a w lipcu już 295 różnego rodzaju wniosków.

Przypominamy kontakty telefoniczne w sprawie zasięgnięcia informacji oraz ewentualnego umówienie wizyty w USC:
•    w sprawach wydawania odpisów, sprostowań i uzupełnień oraz powrotu do nazwiska po rozwodzie – 34 370 75 89
•    w sprawach rejestracji urodzeń – 34 370 74 81
•    w sprawach rejestracji małżeństw – 34 370 74 83
•    w sprawach rejestracji zgonów – 34 370 74 89
•    w sprawach zmiany imienia lub nazwiska – 34 370 74 99
•    w sprawach wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym - 34 370 74 83
•    w sprawach uznania rozwodów zagranicznych – 34 370 74 95.

Na podstawie inf. z USC