Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

20 lipca 2020
DOSTĘPNY LEKARZ – NABÓR WNIOSKÓW
[zdjęcie aktualności]
Do 30 września studenci VI roku kierunków medycznych, by związać się zawodowo z Częstochową, mogą składać wnioski o przyznanie stypendium w ramach programu ,,Dostępny Lekarz”. 
 
Program ma zachęcić przyszłych lekarzy, aby związali się z Częstochową na jak najdłużej. 
O stypendium mogą ubiegać się studentki i studenci VI roku kierunku lekarskiego, którzy po zakończeniu kształcenia (nie później niż w ciągu 18 miesięcy) zobowiążą się pracować (przynajmniej przez 3 lata) w publicznym podmiocie leczniczym, którego Gmina Częstochowa jest organem założycielskim. 
 
Stypendium pieniężne (maksymalnie 2 tys. zł) będzie przyznawane na okres 9 miesięcy (czyli tyle, ile trwa rok akademicki). Mogą na nie liczyć ci, którzy zaliczyli w terminie V rok studiów, mają wpis na kolejny rok akademicki i uzyskali stosowną średnią ocen (minimum 3,5).
Stypendystom nie będzie wolno powtarzać roku, na który złożyli wniosek o stypendium. Nie będą mogli też korzystać z urlopów określonych w regulaminie studiów. 
 
Wnioski wraz z kompletem dokumentów (w załączniku) można złożyć osobiście lub przesłać pocztą do 30 września na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, z dopiskiem ,,Dostępny Lekarz".
 
Szczegółowe informacje dostępne na stronie
Pliki do pobrania: