Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

13 lipca 2020
DWIE WYSTAWY NA LATO W MIEJSKIEJ GALERII SZTUKI
[zdjęcie aktualności]

Wystawa prac Małgorzaty Komorowskiej zagląda do świata malarstwa powiązanego z teatralnymi scenografiami. Druga, zbiorowa zajmuje się tożsamością w świecie, w którym ogromną rolę odgrywają byty pozaludzkie jak zwierzęta czy drobnoustroje, co dobitnie pokazała  pandemia. Inauguracja obu ekspozycji – 17 lipca.


Pod hasłem „Między malarstwem a scenografią, wystawa malarstwa i instalacji teatralnych” w MGS zobaczymy przekrój twórczości Małgorzaty Komorowskiej. Artystka związana jest z krakowską Akademią Sztuk Pięknych, w której od lat 90. współtworzyła Katedrę Scenografii, a od kilku lat nią kieruje. W latach 2006-2016 była też kuratorką Galerii Scenografii. Artystka zaczynała od pracy w kostiumografii filmowej. Po studiach w USA, na Wydziale Teatru Uniwersytetu Illinois, zajmowała się głównie scenografią teatralną. Zrealizowała kilkadziesiąt spektakli i przedstawień performatywnych w kraju i za granicą. Od niemalże dwóch dekad zajmuje się jednak głównie malarstwem i instalacjami. Wystawa w MGS ma być próbą pokazania, w jaki sposób w twórczości Małgorzaty Komorowskiej przenikają się – wpływając na siebie nawzajem – malarstwo, scenografia i instalacje teatralne.

Druga propozycja MGS na tegoroczne lato to przygotowana we współpracy z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, kierunkiem ,,Design i Zarządzanie Projektami” Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz kierunkiem ,,Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej” warszawskiej Wyższej Akademii Nauk ekspozycja „Transfiguracje. Naturakultura. Kim jestem, jak jestem w czasach zarazy?”  

W zeszłym roku wystawa ,,Transfiguracje” zajmowała się konstruowaniem cybertwarzy, czyli przejawiającymi się w dziełach plastycznych wyobrażeniami na styku człowiek-technologia. Tym razem uczestniczki i uczestnicy zajęli się tożsamością i jej transformacją w ramach ekologicznego ujęcia rzeczywistości – czyli takiego, które uwzględnia jej współtworzenie zarówno przez człowieka, jak i czynniki spoza jego świata – klimat, zwierzęta, rośliny, drobnoustroje. To bardzo a propos obecnej, pandemicznej sytuacji. Prezentowane prace mierzą się z pytaniem: ,,Kim jestem, jak jestem w czasach koronawirusa?” Główny wątek to prezentacja plastycznych sposobów kształtowania twarzy jako wyrazu konstruowania tożsamości; pozostałe prace to krótkie formy filmowe – swego rodzaju autoportrety i portrety.

Obie wystawy zostaną zainaugurowane 17 lipca o godz. 18.30.

W związku z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego MGS ogranicza liczbę miejsc w swoich salach – pierwszeństwo wstępu mają autorki i autorzy otwieranych wystaw.

Obie wystawy będą dostępne w MGS do 30 sierpnia.
 


na podst. informacji MGS 

 

u góry: fragment jednej z prac Małgorzaty Komorowskiej

poniżej: jedna z prac z ekspozycji ,,Transfiguracje"

grafiki ze strony Miejskiej Galerii Sztuki