Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

1 czerwca 2020
BĘDĄ NOWE PLACE ZABAW
[zdjęcie aktualności]
Miasto rozpisało przetarg na budowę placu rekreacji ruchowej i placu zabaw przy ul. Zdrowej oraz rozbudowę placu zabaw przy ul. Wypalanki. Obiekty powinny być gotowe we wrześniu.
 
Inwestycja przy ul. Zdrowej m.in. uporządkowanie zieleni - w tym wykarczowanie zarośli, wykonanie ukształtowania terenu pod projektowane urządzenia i chodniki oraz położenie nawierzchni bezpiecznych. Zostaną także zamontowane urządzenia, elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci), wykonane ogrodzenie systemowe wraz z furtkami, nasadzona zieleń i odtworzone trawniki. Koniec prac zaplanowano na 15 września. 
 
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wypalanki dotyczy drobnych prac rozbiórkowych (w tym wycinki krzewów), robót ziemnych, montażu elementów małej architektury - ławek, koszy na śmieci oraz urządzeń zabawowych. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym będzie zobowiązany także do budowy toru rowerowo – rolkowego typu pump track, wykonania nawierzchni mineralnej, wyrównania i oczyszczenia przyległego terenu oraz ułożenia trawników w darni rolowanej. Plac powinien być gotowy do 10 września. 
 
Oferty można składać do 5 czerwca.
Szczegóły przetargu znajdują się na stronie:
 
 
na zdjęciu: plac zabaw i rekreacji ruchowej przy ul. Krakowskiej