Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

15 kwietnia 2020
ŚRODKI UNIJNE DLA CZĘSTOCHOWSKICH SZPITALI I POGOTOWIA NA WALKĘ Z KORONAWIRUSEM
[zdjęcie aktualności]
6,7 mln zł  na niezbędne modernizacje, sprzęt i doposażenie zostało przyznane Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu i Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie w ramach podziału regionalnych środków europejskich przeznaczonych na walkę z epidemią. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny podległy Marszałkowi Województwa uzyska na ten cel 7,6 mln złotych.
 
Władze marszałkowskie podzieliły pulę środków europejskich na walkę z koronawirusem w województwie śląskim. Wsparcie trafi do 27 podmiotów medycznych w regionie, z czego 14,3 mln to kwota jaką łącznie dysponować mają w ramach tego projektu trzy częstochowskie placówki medyczne. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie otrzyma 7,6 mln zł, Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – 4 mln zł, a Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie – 2,7 ml zł.
 
Środki zostały wygospodarowane dzięki współpracy samorządu województwa z Komisją Europejską i Rządem RP. Fundusze dla jednostek miejskich to także efekt starań władz Częstochowy oraz przychylności marszałka Jakuba Chełstowskiego i wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka dla uwzględnienia w podziale środków miejskiego szpitala i pogotowia.
 
- Dziękuję za przyznanie funduszy, które są w obecnej chwili niezbędne, aby nasz szpital i pogotowie mogły być lepiej przygotowane do pomocy ludziom w czasie epidemii, a ich personel właściwie zabezpieczony przed groźbą zakażenia koronawirusem – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.
 
Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup wyposażenia, modernizację infrastruktury szpitalnej, środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne i urządzenia do dezynfekcji. Z pieniędzy projektu będą też sfinansowane materiały diagnostyczne niezbędne do leczenia pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia, wynikającego z zaostrzenia choroby COVID-19 oraz pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.
 
Jeżeli chodzi o źródła finansowania europejskiego wsparcia, ze 123 mln zł podzielonej puli: 105 mln zł (85%) pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, 12 mln zł (10%)  to środki z budżetu państwa, a 6 mln zł (5%) stanowić będzie wkład beneficjentów projektu.
 
Pełna lista placówek, która otrzyma środki unijne na walkę z koronawirusem jest dostępna tutaj