Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

15 kwietnia 2020
INFOLINIA DLA OSÓB W KWARANTANNIE
[zdjęcie aktualności]
32 606 32 00 – to numer specjalnej infolinii uruchomionej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Jest przeznaczona dla osób przebywających na kwarantannie, które oczekują na pobranie wymazu do testu na obecność koronawirusa (COVID-19).
 
Wszelkie pytania dotyczące przybliżonego terminu pobrania wymazu należy kierować do pracowników obsługujących infolinię, która jest dostępna codziennie w godzinach 8:00-20:00.  
 
Jednocześnie służby wojewody apelują, aby nie blokować tego numeru w innych sprawach. Pracownicy infolinii nie udzielają informacji o czasie trwania kwarantanny, przebiegu choroby, nałożonych przez rząd restrykcjach itp.
Infolinia jest przeznaczona wyłącznie dla osób przebywających w kwarantannie na terenie województwa śląskiego!  
 
Obecnie Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach nie może podać precyzyjnego  czasu przeprowadzenia badań diagnostycznych (pobranie wymazu z gardła) w kierunku zakażenia koronawirusem, wiąże się to bowiem z wieloma czynnikami.
 
Aby dokonać ustaleń w indywidualnej sprawie, zgłaszając się na infolinię należy mieć przygotowane wyszczególnione poniżej dane i ewentualnie - na własną odpowiedzialność - przekazać je do urzędu w celu weryfikacji informacji. 
  1. imię i nazwisko
  2. miejsce przebywania (nie zawsze jest ono zgodne z miejscem zameldowania)
  3. numer telefonu
  4. informację od Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat daty kiedy przekazał Pana/Pani dane do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach
  5. informację od Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach w jakiej dacie przekazała zbiorczą listę do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – taką informację również powinno się otrzymać od Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Dopiero na podstawie tak precyzyjnie przedstawionych informacji można oszacować orientacyjnie czas pobrania wymazu.  
 
Tzw. „zespoły wymazowe” każdego dnia pokonują łącznie setki kilometrów, przemieszczają się z punktu „A” do punktu „B” itd. oddalonych od siebie o kilkanaście, a nierzadko nawet kilkadziesiąt kilometrów. To powoduje, że nie jesteśmy w stanie dokładnie określić czasu przejazdu do docelowego miejsca, na co ma wpływ też prędkość jazdy, pogoda oraz ruch panujący na drodze – wyjaśnia Tomasz Michalczyk, dyrektor Centrum Powiadamiania Ratunkowego. 
 
Po każdym badaniu pielęgniarka, która je wykonywała, musi w ostrożny i bezpieczny dla niej sposób zdjąć z siebie kilka warstw odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej (maseczki, gogle i przyłbice), które muszą zostać poddane utylizacji lub dezynfekcji. Pozostali członkowie zespołu także muszą poddać się odpowiedniej dezynfekcji. 
Niezbędne jest również tzw. „wentylowanie organizmu” zespołów wykonujących to zadanie, gdyż pracując w hermetycznych kombinezonach, narażają organizm na przegrzanie. Istotne jest też więc zaplanowanie odpowiednich przerw pozwalających na regenerację organizmu. Wszystkie te działania są czasochłonne, stąd też niemożliwym jest, aby oszacować dokładny czas badania – tłumaczy dyrektor Michalczyk.
 
Służby wojewody proszą też, by nie blokować numeru alarmowego 112 pytaniami o nałożone restrykcje związane z kwarantanną. 112 nie jest infolinią informacyjną, a zgłoszenia, które trafiają do operatorów zatrudnionych w Centrach Powiadamiania Ratunkowego powinny mieć charakter zgłoszenia alarmowego.
 
Z wykorzystaniem informacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
Obraz PublicDomainPictures z Pixabay