Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

15 kwietnia 2020
DODATKOWE ŚRODKI OCHRONNE DLA STRAŻY MIEJSKIEJ
[zdjęcie aktualności]

Dostarczone przez miasto maseczki, przyłbice czy kombinezony zapewnią strażnikom większe bezpieczeństwo. W czasie pandemii służba niesie ze sobą zwiększone ryzyko dla funkcjonariuszy. Oprócz obowiązków związanych z obecną sytuacją, wykonują oni wszystkie swoje dotychczasowe zadania – w tym reagują na zgłoszenia mieszkańców.

Strażnicy i strażniczki otrzymali od miasta kolejną partię środków ochrony,
w tym m.in. 1500 sztuk różnego rodzaju maseczek, 100 kombinezonów  ochronnych, 50 przyłbic, a także okulary ochronne, płyny czyszczące do rąk i inne środki czystości.

Funkcjonariuszki i funkcjonariusze służby mundurowej jaką jest Straż Miejska codziennie podejmują interwencje wobec wielu różnych osób – należą w związku z tym do profesji najbardziej narażonych na zachorowanie podczas pandemii. Jest oczywiste, że powinni być możliwie najlepiej wyposażeni w środki ochrony osobistej. 

Przekazanie wyposażenia strażnikom odbyło się we wtorek w siedzibie Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta – właśnie z uzupełnianych rezerw tej jednostki UM pochodzą wszystkie dostarczone strażnikom środki. Na miejscu był prezydent miasta Krzysztofa Matyjaszczyk, który przy okazji przyjął też 1,4 tysiąca maseczek tekstylnych ofiarowanych miastu przez jednego z częstochowskich producentów wózków (firma ARO Karoń). Obecni byli także komendant Straży Miejskiej Artur Hołubiczko oraz naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Rafał Kusal.

Wydział przekazuje też w czasie pandemii środki ochrony – oprócz Straży Miejskiej – innym jednostkom samorządowym, takim jak m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wspiera w tym zakresie również miejskie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.