Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

14 kwietnia 2020
WSPARCIE DLA LUDZI I INSTYTUCJI KULTURY
[zdjęcie aktualności]
Firmy i organizacje pozarządowe zajmujące się kulturą, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w sektorze kultury oraz zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych mogą skorzystać z rozwiązań tzw. tarczy antykryzysowej. 
 
Wsparcie może być udzielone tym, których działalność nie może być kontynuowana z uwagi na trwającą epidemię i obejmuje m.in. pokrycie przez państwo 40 proc. wynagrodzenia pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz pracujące na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło mogą liczyć na jednorazową wypłatę środków do wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.
 
Ponadto specjalne rozwiązania w obszarze kultury obejmują:
 
1. dwa nowe programy dotacyjne:
  • Twórczość w Internecie – dotacje na rozwój cyfrowych form prezentacji twórczości artystycznej, który zostanie uruchomiony jak najszybciej
  • Dodatkowy program rekompensujący straty dla kultury w związku z epidemią po jej zakończeniu  (uruchomiony po rozluźnieniu rygorów stanu zagrożenia epidemicznego)

2. elastyczne podejście do realizacji i rozliczania zadań w Programach Ministra 

3. zmiany w ustawie o kinematografii dopuszczające premiery filmowe na platformach VOD i w internecie oraz wydłużenie obowiązywania promes PISF dla produkcji filmowych
 
4. zmiany w ustawie o zachętach audiowizualnych wydłużające terminy oraz upraszczające procedury składania wniosków o wsparcie finansowe na produkcje audiowizualn
 
5. zwiększenie zakresu pomocy socjalnej (zapomóg) dla ludzi kultury
 
6. rozwiązania przygotowywane przez Narodowy Instytut Wolności (podlegający Przewodniczącemu Komitetu ds. Pożytku Publicznego) dla organizacji pozarządowych, obejmujący również organizacje działające w sektorze kultury, a wprowadzające m.in. uelastycznienie w zakresie realizacji i rozliczania projektów.
 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiedział, że będzie informował o szczegółach przedstawionych rozwiązań w miarę ich wprowadzania w życie.
 
  • Kultura w sieci – program MKiDN finansowania zmian formy upowszechniania działalności twórczej
 
Na podstawie informacji MKiDN