Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

10 kwietnia 2020
WSPARCIE ZE STRONY MOPS W CZASIE EPIDEMII
[zdjęcie aktualności]

Obecna sytuacja to nowe wyzwanie także dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Kontynuuje on realizację wszystkich swoich zadań, a także pomaga osobom dotkniętym negatywnymi skutkami epidemii.

Zadania MOPS w tym okresie to m.in.:

 • wsparcie osób objętych kwarantanną (monitorowanie sytuacji);
 • wsparcie udzielane osobom, które straciły pracę lub możliwość zarobkowania;
 • pomoc seniorkom i seniorom oraz osobom z niepełnosprawnościami, które w związku z epidemią powinny pozostawać w miejscach zamieszkania;
 • koordynowanie działań dotyczących dowozu żywności osobom potrzebującym;
 • wsparcie osób wymagających pomocy psychologicznej w związku z trwającą epidemią lub koniecznością izolacji (we współpracy z psychologami m.in. z Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej);
 • nadzór nad osobami i rodzinami dysfunkcyjnymi i problemowymi, szczególnie w obszarze możliwości występowania przemocy domowej.

W związku z epidemią, w MOPS uruchomiono dwa numery infolinii, pod którymi pracownicy ośrodka udzielają informacji dot. możliwości uzyskania pomocy w związku z epidemią koronawirusa. Telefony są czynne od godz. 7.30 do 20.00, przez siedem dni w tygodniu. Numery infolinii MOPS to 502 699 730 oraz 695 025 068 .

ZMIANY ORGANIZACYJNE I UDOGODNIENIA

W trosce o bezpieczeństwo wprowadzono szereg zmian organizacyjnych. W celu uzyskania pomocy preferowany jest kontakt telefoniczny i drogą elektroniczną. Budynki MOPS są zamknięte dla osób postronnych; na spotkanie osobiste można umówić się tylko telefonicznie i tylko w bardzo szczególnych przypadkach.

Wnioski o udzielenie pomocy można zgłaszać telefonicznie:

 • W sprawach świadczeń udzielanych przez Rejonowe Zespoły Pomocy Społecznej:

RZPS Nr 1, Aleja Niepodległości 20/22, tel. (34) 370 94 04
RZPS Nr 2, ul. ks. Stanisława Staszica 10, tel. (34) 344 49 44.

 • W sprawach dotyczących osób z niepełnosprawnościami tel. 34 363 18 19, 34 363 95 06
 • W sprawach dotyczących pieczy zastępczej tel. 34 372 42 24
 • W sprawach usług: 

tel. 34 372 42 03 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

tel. 34 372 42 04 – stypendia i zasiłki szkolne,

tel. 34 372 42 22 – domy pomocy społecznej, pomoc w postaci dożywiania

tel. 34 372 42 20 – ośrodki wsparcia

 • W sprawach osób bezdomnych tel. 34 324 38 22
 • Pomoc dla rodzin zagrożonych przemocą tel. 34 372 42 02

Wnioski można kierować także drogą pocztową oraz elektroniczną na adres e-mail mops@czestochowa.um.gov.pl

Ze szczegółami wprowadzonych zmian w funkcjonowaniu ośrodka można się zapoznać TUTAJ.

Aby umożliwić udzielanie pomocy potrzebującym w sytuacji epidemii wprowadzono szereg zasad w ramach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r.,poz. 374, z późn. zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, przyznanie świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wymaga obecnie przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego podczas osobistego spotkania, a ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej może nastąpić na podstawie:

 • rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym,
 • oraz dokumentów lub oświadczenia, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc
 • lub informacji udostępnionych przez inne podmioty.

Nie jest również wymagane przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscy zamieszkania klienta w przypadku przyznawania lub aktualizacji prawa do świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku dla opiekuna. Również kwalifikowanie osób do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 prowadzone jest na podstawie rozmowy telefonicznej oraz dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną.

W sytuacji zagrożenia epidemicznego wnioskowanie o pomoc w postaci zasiłku szkolnego również przebiega drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty.

W związku z sytuacją epidemiczną przedłużono termin ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności. O szczegółowych warunkach tego przedłużenia można przeczytać TUTAJ.

Warto przypomnieć, że osoby z niepełnosprawnością wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (pieluchy, cewniki, wózki itp.), a także dotyczące uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych mogą składać elektronicznie na stronie http://www.sow.pfron.org.pl

Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą być składane tylko w formie papierowej – należy wysyłać je pocztą.

 


informacja przesłana przez MOPS