Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

6 kwietnia 2020
ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W WARUNKACH EPIDEMII
[zdjęcie aktualności]

W sprawie orzeczeń – w związku z trwającą sytuacją – zmieniły się pewne przepisy, dotyczące m.in. ważności orzeczenia czy możliwości jego wydania bez uczestnictwa zainteresowanej osoby.

A oto zmiany, które wprowadzono:

1.    orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

•    upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.) – pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia – zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.  

•    upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.) zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Osobom, którym ważność orzeczeń upływa w wymienionych powyżej terminach, orzeczenie zostaje przedłużone automatycznie.  

2.    Aktualnie – w przypadku, gdy dokumentacja medyczna jest wystarczająca – skład orzekający, lekarz-członek powiatowego zespołu, może rozpatrzyć sprawę i wydać orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień bez uczestnictwa osoby zainteresowanej lub dziecka i jego opiekuna prawnego.

3.    Karty parkingowe zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia.
    
Informacja pod numerami tel.  (34) 366-04-64, (34) 370-73-80 oraz (34) 370-73-83.