Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

27 marca 2020
PONAD MILION ZŁOTYCH NA ŚRODKI WALKI Z KORONAWIRUSEM, BĘDĄ RESPIRATORY DLA SZPITALA
[zdjęcie aktualności]

7 respiratorów, sprzęt ochrony osobistej i środki dezynfekcji trafią do miejskiego szpitala, a 300 specjalistycznych kombinezonów do pogotowia ratunkowego.To m.in. efekt przesunięcia miliona złotych w budżecie miasta na poprawę bezpieczeństwa związaną z epidemią, na co podczas ostatniej sesji zgodzili się częstochowscy radni.

Autopoprawkę do uchwały wprowadzającej zmiany w budżecie miasta zgłosił prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

- Obawiamy się, że pieniądze, które miesiąc temu przeznaczyliśmy na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w związku z zagrożeniem koronawirusem oraz środki z rezerwy kryzysowej, mogą być niewystarczające – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.- Zagrożenie obecnie rośnie. Nasze służby medyczne będą potrzebować więcej środków ochrony osobistej, a szpital sprzętu, w tym m.in. respiratorów.

Miasto jest zmuszone do zwiększenia środków na najpotrzebniejsze zakupy dla Miejskiego Szpitala Zespolonego i Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie.  Dlatego milion złotych z budżetu zostanie przeznaczony na wydatki bieżące, w tym środki ochrony osobistej, materiały i wyposażenie dla jednostek i służb miejskich, biorących udział w walce z koronawirusem, a także miejskiego szpitala i stacji pogotowia. Środki pochodzą ze zwolnienia środków z poręczenia kredytów. Szpital i pogotowie  otrzyma też zakupiony ze środków miejskich sprzęt ratujący życie częstochowiankom i częstochowianom.

Dotychczas Częstochowa w związku z zagrożeniem koronawirusem, pomimo składanych wniosków nie otrzymała wsparcia z administracji rządowej szczebla wojewódzkiego. W swoich odpowiedziach Wojewoda tłumaczy, że nie ma na razie możliwości przekazania dla samorządu środków ochrony indywidualnej oraz dezynfekcji i kieruje w tej sprawie wnioski do ministerstwa. 

- Nie mamy również pozytywnej wiadomości, co do możliwości otrzymania w chwili obecnej dotacji celowych z budżetu państwa na rzecz naszego miasta, jakie zapewniają nam zapisy art. 31 ust 2 ustawy z dnia 7 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Z otrzymanej tydzień temu informacji, Wojewoda Śląski występuje do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jedynie o środki finansowe z przeznaczeniem na wykonywanie zadań wynikających z poleceń, jakie wydał bezpośrednio jednostkom samorządu terytorialnego – tłumaczy Rafał Kusal, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy. - Dlatego też wydatki na walkę z koronawirusem musimy póki co realizować ze środków własnych miasta, w tym rezerwy kryzysowej.

Wydział dokonał zakupów materiałów niezbędnych do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa przez służby podległe Prezydentowi Miasta na łączną kwotę 243 tys. zł. Z tego we wtorek z rezerwy kryzysowej na zakup asortymentu niezbędnego do zabezpieczenia działania funkcjonariuszy Komendy Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej przekazano 34 tys. zł , a  dla potrzeb Straży Miejskiej - 24 tys. zł. W sprzęt i środki ochrony (w tym m.in. maseczki, rękawiczki, płyny) wyposażono też MOPS oraz strażaków z częstochowskich jednostek OSP.

- W dalszym ciągu będziemy zrealizować zakupy z tego źródła – już na w poniedziałek planujemy przesunąć kolejne środki z rezerwy kryzysowej w łącznej kwocie 197 000 zł – dodaje  Rafał Kusal.

Dodatkowy 1 mln złotych na wydatki bieżące zostanie przeznaczony m.in. na zakup 300 kombinezonów izolacyjnych KOM-1 (350 zł za sztukę, łącznie ponad 100 tys. zł) dla Stacji Pogotowia Ratunkowego (na razie odebrano od producenta 100 sztuk) oraz sprzęt ochrony osobistej i środki dezynfekcji (ok. 20 tys. zł) dla Miejskiego Szpitala Zespolonego.

Ponadto, w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa COVID-19, Miejski Szpital Zespolony, w ramach przyznanej wcześniej dotacji z Urzędu Miasta Częstochowy (na sprzęt i remonty w wysokości 1 mln zł), kupuje 4 respiratory - w tym 1 stacjonarny wraz z osprzętem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz 3 transportowe wraz z osprzętem dla oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego. Ich koszt to prawie 264 tys. zł.

Planowany jest też pilny zakup 3 kolejnych respiratorów wraz z osprzętem (koszt ok. 180 tys. zł) dla oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego ze środków pozostających w dyspozycji Wydziału Zarządu Kryzysowego na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.   

W najbliższym czasie szpital zyska więc w sumie 7 respiratorów, sprzęt ochrony osobistej i środki dezynfekcji, a pogotowie, docelowo 300 specjalistycznych kombinezonów. Stacja Pogotowia zamierza też zrealizować w najbliższym czasie zakup nowej karetki i respiratora.

Warto dodać, że na ostatniej sesji Rada Miasta na wniosek prezydenta przyjęła sprawozdanie finansowe Miejskiego Szpitala Zespolonego za 2019 r. Wynik szpitala zamknął się, głównie z uwagi na niedoszacowany przez NFZ kontrakt, stratą blisko 15,2 mln zł, z czego miasto będzie zobowiązane pokryć w 2020 roku z budżetu miasta – ponad 10,2 mln zł. Ponad 3 mln ma trafić do szpitala już na początku kwietnia. Przyjęcie sprawozdania było niezbędne, aby miejski szpital, jako niezbędny element systemu opieki zdrowotnej w mieście i subregionie, mógł dalej bez przeszkód funkcjonować.