Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

19 marca 2020
ZARZĄD ZMP OBRADOWAŁ W SPRAWIE KORONAWIRUSA
[zdjęcie aktualności]

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, 17 marca  w trybie telekonferencji odbyło się nadzwyczajne posiedzenie zarządu Związku Miast Polskich. Członkowie rozpatrywali problemy zgłoszone przez poszczególne miasta i pracowali nad przygotowaniem pakietu rekomendacji dla rządu.


Problemy miast i gmin dotyczą m.in.:
• terminów załatwiania setek tysięcy spraw urzędowych, wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej,
• innych terminów wynikających z obowiązującego prawa w tym zwłaszcza obligujących samorządy do sporządzania sprawozdań, przeprowadzania zebrań, konsultacji itp.,
• kondycji finansowej samorządów, która od początku roku jest już zakłócona z powodu ubiegłorocznych zmian ustawowych, a która w tej chwili jest dodatkowo zagrożona ze względu na spodziewane opóźnienia w płatnościach podatków i opłat lokalnych oraz dalsze zmniejszenia wpływów z PIT i CIT, w których samorządy mają udziały,
• zawieszenia działalności organów stanowiących JST w sytuacji zakazu zebrań i zgromadzeń, ale także z powodu powszechnie występujących obaw o stan zdrowia; wymaga to pilnego wprowadzenia przepisu umożliwiającego wójtom, burmistrzom i prezydentom wykonywa¬nie obowiązków rad, które nie są przez nie realizowane, a także podejmowanie jedno¬osobowo decyzji, do których zwykle potrzeba jest zgoda organu stanowiącego;
• spowolnienia gospodarczego, które dotyka także gospodarkę komunalną, które jest częścią gospodarki kraju; wprowadzany pakiet osłonowy musi dotyczyć także tych podmiotów gospodarczych, ponieważ to właśnie te podmioty zapewniają codzienną, bieżącą obsługę ludności w egzystencjalnych dziedzinach życia (woda, ścieki, ciepło, transport publiczny itp.).

Zarząd Związku zwrócił uwagę na to, w jak trudnej sytuacji - w porównaniu z rządem - są samo¬rządy. Rząd dysponuje wielomiliardowymi środkami przeznaczonymi specjalnie na finansowanie skutków epidemii, samorząd natomiast nie ma żadnych rezerw.
Zwrócono także uwagę na szereg innych lokalnych problemów, które wiążą się z nadzwyczajną sytuacją w kraju; będą one na bieżąco przekazywane stronie rządowej.

W załączniku stanowisko zarządu ZMP.

 

                                                                                                Na podstawie informacji przesłanej przez ZMP

Pliki do pobrania: