Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

18 marca 2020
INFORMACJA WODOCIĄGÓW CZĘSTOCHOWSKICH
[zdjęcie aktualności]

Dostarczana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia. Wydajność systemu gwarantuje jej stałe dostawy, a zaawansowane technologie - niezawodny sposób odprowadzania ścieków, także w sytuacji rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Przedsiębiorstwo zapewnia zdolność urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do niezawodnego świadczenia usług w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Możliwości produkcyjne systemu zaopatrzenia w wodę ponad dwukrotnie przewyższają dotychczasowe potrzeby konsumentów, a wydajność całego układu dystrybucji gwarantuje realizację dostaw wody.

Ponadto przedsiębiorstwo dysponuje zaawansowanymi technicznymi możliwościami stałego monitoringu wodociągowo-kanalizacyjnego, sterując i kontrolując jego parametry – ilość tłoczonej wody, wielkość jej rozbiorów oraz ciśnienie.

W strukturach przedsiębiorstwa funkcjonuje Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków, które nadzoruje jakość produkowanej i dostarczanej wody. Jej parametry bezwzględnie odpowiadają wytycznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Jak wynika z najnowszej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) procesy dezynfekcji wody zapewniają szybkie unieszkodliwienie wirusa. Nie ma żadnych dowodów na jego przeżycie w wodzie pitnej.

Stosowane procesy uzdatniania w pełni zapewniają bezpieczeństwo sanitarne wody, która spełnia wszelkie wymagania jakościowe – w tym także te zawarte w odpowiedniej Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady. Woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów.
 


na podst. informacji
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego SA