Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

26 marca 2020
ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM – INFORMACJE DLA CZĘSTOCHOWY
[zdjęcie aktualności]
Wszystkie najważniejsze informacje o zagrożeniu koronawirusem, działaniach władz miasta, organizacji pracy urzędów, placówek oświatowych, wsparciu seniorów można znaleźć poniżej.
 
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy w przygotowanej informacji podsumował dotychczasowe najważniejsze działania i przedsięwzięcia związane z prewencją oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.
 
Częstochowa proponuje wsparcie dla przedsiębiorców, którzy płacą lokalne podatki i opłaty, wynajmują lokal od miasta lub dzierżawią miejską działkę. To ulgi możliwe w ramach obecnych regulacji prawnych dla firm, mających problemy z powodu zagrożenia koronawirusem.
 

Dojazd do pracy, zakup jedzenia, lekarstw i opieka nad bliskimi to jedyne wyjątki we wprowadzanych właśnie ograniczeniach w przemieszczaniu się, które obowiązywać będą do 11 kwietnia. W autobusie i tramwaju może podróżować tylko tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących, w mszy nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób.

 

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk oraz dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego Wojciech Konieczny zwrócili się z prośbą o wsparcie dla częstochowskich szpitali w związku z sytuacją kryzysową zagrożenia koronawirusem. Niektóre firmy zaczęły pomagać wcześniej spontanicznie, teraz do zorganizowanej akcji dołączają kolejne podmioty.
 
Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk apeluje do przedsiębiorców o solidarność i empatię wobec pracowników. Wcześniej zwrócił się do premiera, by wprowadził rozwiązania prawne, które umożliwiłyby pomoc publiczną dla naszych przedsiębiorców.
 
Prezydent Częstochowy wysłał do Premiera Rządu RP list z propozycjami rozwiązań legislacyjnych mających na celu ograniczeniem niedogodności związanych z czasem zagrożenia epidemicznego. Chodzi o uproszczenie procedur administracyjnych, zwrócenie uwagi na problem rodziców dzieci z niepełnosprawnością oraz wprowadzenie wsparcia osłonowego dla przedsiębiorców. 
 
Pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej mogą skorzystać z teleporady, czyli „wizyty na odległość”. Takie rozwiązanie umożliwia kontakt z konkretnym specjalistą bez konieczności wizyty w placówce. 
 
Niezależnie od działań administracji rządowej w Częstochowie wprowadzamy rozwiązania, które mają za zadanie ograniczyć negatywne skutki związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
 
  • SERWIS RZĄDOWY DOTYCZĄCY KORONAWIRUSA
  1. Koronawirus – aktualne informacje i zalecenia
  2. Ochrona przed koronawirusem
  3. Informacje dla podróżujących
  4. Ograniczenia działalności gastronomicznej, rozrywkowej oraz funkcjonowania galerii handlowych

PRACA URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY

Urząd Miasta Częstochowy przypomina, że do odwołania wstrzymał bezpośrednią obsługę interesantów. UM nadal pracuje załatwiając sprawy drogą elektroniczną i telefoniczną. Wyjątkiem jest referat zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz punkty, które uruchomiono od 17 marca, służące do kontaktu z urzędnikiem w sytuacjach pilnych i wyjątkowych.
 
Wydział Geodezji i Kartografii informuje, że interesanci będą obsługiwani wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej.
 
Telefoniczną obsługą spraw z zakresu działalności gospodarczej zajmują się urzędniczki i urzędnicy Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta.
 
W związku z zawieszeniem bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miasta, Wydział Spraw Obywatelskich podaje bezpośrednie numery telefonów. Z pracownikami można także kontaktować się e-mailowo.
 
Z Wydziałem Podatków i Opłat Urzędu Miasta można kontaktować się telefonicznie, mejlowo, poprzez platformę ePUAP, a także pocztą.  
 
Wykonawcy robót i interesanci Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta muszą liczyć się z ograniczeniami w pracy jednostki. Do odwołania zostaje zawieszona bezpośrednia obsługa.
 
Urząd Miasta Częstochowy 13 marca (piątek) od godz. 13 do odwołania wstrzymał bezpośrednią obsługę interesantów. Wyjątkiem jest referat zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego. Urząd oczywiście nadal pracuje by - w miarę możliwości – załatwiać sprawy mieszkańców drogą elektroniczną i telefoniczną.
 
W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa, zakres swojej pracy ogranicza również częstochowski Urząd Stanu Cywilnego. Większość spraw będzie załatwianych bez konieczności osobistej wizyty.
 
DLA SENIORÓW
- to hasło ogólnopolskiej akcji, realizowanej przez Fundację Świat Głuchych, w ramach której pomoc w zrobieniu zakupów otrzymają seniorki i seniorzy niedosłyszący, słabosłyszący i z implantami. Wystarczy napisać e-maila lub zadzwonić.
Najstarsze częstochowianki i częstochowianie są szczególnie narażeni na ryzyko zakażenia koronawirusem. Przypominamy seniorom, by o siebie dbali, by jeśli to tylko możliwe w ogóle nie wychodzili teraz z domów, nie robili zakupów w sklepach, aptekach, nie chodzili do przychodni, nie brali udziału w mszach świętych, nie korzystali z publicznej komunikacji. 
 

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk zachęca częstochowskich seniorów i ich bliskich do pobrania i uzupełnienia kart informacyjnych związanych z kopertą życia. Akcja służy wsparciu osób starszych w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. 

 

Dzięki firmie Deligoo Częstochowa, stowarzyszeniom Częstokocham i Aktywna Częstochowa oraz Młodzieżowej Radzie Miasta częstochowskie seniorki i seniorzy mogą zostać w swoich domach, nawet wtedy kiedy muszą zrealizować receptę lub kupić potrzebne leki.
 
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Częstochowie uruchamia bezpłatne usługi asystenckie dla osób starszych. Akcja służy ograniczeniu konieczności wychodzenia seniorów z domu, a co za tym idzie, przeciwdziałaniu zakażenia koronawirusem.
 
 
TRANSPORT W MIEŚCIE
Limity pasażerów w autobusach i tramwajach, zawieszenie ważności okresowych biletów ulgowych dla uczniów i seniorów, mycie i dezynfekcja wiat - to odpowiedź częstochowskiego  MPK oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu na rządowe obostrzenia związane z nasileniem epidemii koronawirusa. Od kwietnia obowiązywać będzie wakacyjny rozkład jazdy. 

Od 20 marca zawieszone do odwołania zostaje kursowanie weekendowych linii nocnych, a od 1 kwietnia wszystkie autobusy i tramwaje MPK w Częstochowie będą kursować do odwołania według wakacyjnego rozkładu jazdy.
 

MPK w Częstochowie Sp. z o. o. informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym od 18.03.2020 r. zmienia dni i godziny pracy na Punktach Sprzedaży Biletów.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie czasowo zawiesza kontrole pracowników w strefie płatnego parkowania. Nieczynne (i oznakowane) będą również miejskie parkomaty.
 
Z uwagi na zwiększające się z dnia na dzień zagrożenie epidemiologiczne oraz w myśl zaleceń instytucji krajowych, Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie ogranicza do odwołania kontakt bezpośredni petentów z pracownikami oraz wstrzymuje możliwość płatności gotówkowych i z użyciem karty płatniczej w kasie firmy.
 
Częstochowskie MPK i MZDiT wprowadziły kolejne procedury związane z zapobieganiem potencjalnemu zakażeniu koronawirusem w mieście.
 
INSTYTUCJE MIEJSKIE
Patrolujący Częstochowę strażnicy miejscy będą dodatkowo zwracać uwagę i przypominać mieszkańcom o konieczności unikania dużych skupisk ludzkich. W przypadku dostrzeżenia większych grup, upomną ich z zamieszczonych na radiowozach megafonów.

Dostarczana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia. Wydajność systemu gwarantuje jej stałe dostawy, a zaawansowane technologie - niezawodny sposób odprowadzania ścieków, także w sytuacji rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Wodociągi Częstochowskie, mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną oraz zalecenia organów zewnętrznych, wprowadzają zakaz wstępu osób trzecich na teren obiektów przedsiębiorstwa.
 
Także Cmentarz Komunalny – Miejski Zakład Pogrzebowy, w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem, wdraża od 16 marca działania profilaktyczne w zakresie obsługi.
 
Kolejna miejska instytucja ogranicza zakres swojej pracy. Do odwołania zamknięty dla klientów będzie Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie. Sprawy można załatwiać telefonicznie, korespondencyjnie i poprzez internet.
 
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o ogranicza dostęp mieszkanek i mieszkańców do biura Działu Usług Zewnętrznych, przy ul. Nowowiejskiego. Jednocześnie informujemy, że od 16 marca nie będą wydawane worki big-bag na odpady remontowo – budowlane, a od 18 marca wstrzymuje się przyjmowanie odpadów w Stacjonarnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sobuczynie.
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie informuje, że wszystkie obiekty administrowane przez MOSiR będą zamknięte do odwołania. Zawieszone zostały również, organizowane przez ośrodek, rozgrywki i imprezy sportowe.
 
Osoby, które otrzymały – przypadające do 25 marca – imienne wezwania do Straży Miejskiej, mogą telefonicznie przełożyć termin lub zmienić formę złożenia wyjaśnień. Również wszelkie inne sprawy należy zgłaszać poprzez telefon.
 
POMOC SPOŁECZNA, OCHRONA ZDROWIA
Nie każdy chory z COVID-19 musi leżeć w szpitalu. Część osób z dodatnim wynikiem w kierunku koronawirusa ale z łagodnym przebiegiem choroby lub w ogóle bez jej objawów, przebywa w izolacji domowej. Obowiązują ich jednak i ich bliskich bardzo restrykcyjne ograniczenia.
Od czwartku 26 marca ponownie można będzie skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Porady będą się odbywały w sposób zdalny.
Zawieszenie działalności Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przedłużono do 10 kwietnia, a Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnej (DOSL) – do odwołania. 

W najbliższym czasie, w związku z rozwojem pandemii, coraz więcej częstochowianek i częstochowian będzie poddawanych kwarantannie, najczęściej we własnych domach. Za nieprzestrzeganie obowiązujących zasad przewidziano bardzo wysokie kary. Osoby poddane kwarantannie lub izolacji są uprawnione do świadczeń. Działa też specjalna aplikacja, która usprawni przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.
 
Polska Grupa Farmaceutyczna poszukuje ochotników, którzy wesprą dystrybucję leków na terenie całego kraju.

Dostarczana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia. Wydajność systemu gwarantuje jej stałe dostawy, a zaawansowane technologie - niezawodny sposób odprowadzania ścieków, także w sytuacji rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W związku z zagrożeniem epidemicznym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił dwa numery telefonów, pod którymi udziela informacji na temat realizowanych działań na rzecz mieszkańców.
 
W Częstochowie działa całodobowa linia, świadcząca pomoc psychologiczną potrzebującym w obecnej sytuacji epidemiologicznej.
 
Od 13 marca, zgodnie z zaleceniem Wojewody Śląskiego, Środowiskowy Dom Samopomocy jest nieczynny. Zamknięty jest też Ośrodek Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera. Podopieczni obu placówek są objęci opieką środowiskową.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie również wprowadza tymczasowe zmiany i zasady służące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa.
 
Kolejne instytucje zawieszają swoją działalność. Do odwołania wstrzymano posiedzenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 
 
W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy od 16 do 25 marca 2020 r. zostaje zawieszona działalność Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Częstochowie.
 
Całodobowa Infolinia
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Częstochowie na temat koronawirusa:
661 868 810
577 818 388
 

EDUKACJA

 

Jak koordynować kształcenie na odległość, co należy do obowiązków dyrektorów i nauczycieli, jak realizować podstawę programową w warunkach domowych, jak zwiększyć efektywność zdalnej nauki, w jaki sposób zaplanować czas dziecka w domu – to część informacji, jakie można znaleźć w poradniku MEN, przygotowanym dla nauczycieli, dyrektorów, uczniów i rodziców.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 16 do 25 marca zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w częstochowskich szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych zostają zawieszone. Uczniowie mają zostać w d omach, a nie spotykać się w mieście.
 
Główny Inspektor Sanitarny opracował schemat postępowania dla przychodni lekarskich; są też specjalne zalecenia dla seniorów, a ZUS informuje, że za okres kwarantanny przysługuje zasiłek.
 
  • Informacja MEN: Sytuacja nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami przedszkoli, szkół i placówek w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

INNE

Gazownia w Częstochowie nie przyjmuje bezpośrednio interesantów. Klienci mogą składać dokumenty w specjalnych skrzynkach podawczych lub kontaktować się ze spółką telefonicznie i mailowo.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił trzy nowe numery telefonów obsługiwane przez ekspertów i dotyczące świadczeń chorobowych związanych z koronawirusem.

Możliwość odroczenia terminu płatności składek nawet o trzy miesiące oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych - to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa. ZUS przygotował nowy uproszczony wniosek dla osób starających się o ulgę w spłacie należności. 

13 marca zakończona została kwalifikacja wojskowa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej utraciły ważność wszystkie wezwania.
 
Wojewoda śląski zarządził do odwołania zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych, w szczególności w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki. Zawieszona do odwołania zostaje także działalność klubów dziecięcych i żłobków w województwie śląskim.
 
Główny Inspektor Sanitarny opracował schemat postępowania dla przychodni lekarskich; są też specjalne zalecenia dla seniorów, a ZUS informuje, że za okres kwarantanny przysługuje zasiłek.
Pliki do pobrania: