Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

16 marca 2020
URZĄD MIASTA W CZASIE ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM
[zdjęcie aktualności]

Urząd Miasta Częstochowy przypomina, że do odwołania wstrzymał bezpośrednią obsługę interesantów. UM nadal pracuje załatwiając sprawy drogą elektroniczną i telefoniczną. Wyjątkiem jest referat zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz punkty, które zostaną uruchomione od wtorku, służące do kontaktu z urzędnikiem w sytuacjach pilnych i wyjątkowych.

Zawieszenie bezpośredniej obsługi dotyczy wszystkich wydziałów UM, w tym głównych budynków przy ul. Śląskiej i Waszyngtona. Wyjątkiem jest referat zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Focha. Dalej przyjmuje on mieszkanki i mieszkańców, którzy muszą osobiście załatwiać sprawy związane ze śmiercią osób bliskich.

W sytuacjach wyjątkowych dla interesantów dostępne zostaną od wtorku (17 marca) wydzielone punkty informacyjne, w którym będzie mogła przebywać tylko jedna osoba po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z pracownikiem załatwiającym sprawę. Kontakt powinien się tam odbywać z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Wszystkie osoby mające pilne sprawy urzędowe w toku prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną z odpowiednimi komórkami UM lub konkretnymi urzędnikami prowadzącymi sprawę - w celu uzyskania informacji o trybie ich dalszego prowadzenia i załatwiania. W kolejnych aktualnościach zamieszczanych na stronie www.czestochowa.pl przypominamy numery telefonów dotyczące poszczególnych kategorii spraw załatwianych w Urzędzie Miasta.

Przypominamy też ponownie, że wiele administracyjnych procedur urzędowych można załatwiać lub przynajmniej wszcząć poprzez platformę E-PUAP: https://epuap.gov.pl.

Urzędowe opłaty należy obecnie wnosić przelewem bankowym, najlepiej korzystając z bankowości elektronicznej.

W sytuacjach kryzysowych możliwy jest kontakt z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych UM pod numerem telefonu: 34 370 78 70.

W trybie całodobowym działa Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, które w obecnej sytuacji pośredniczy także w sprawie pomocy dla osób objętych tzw. kwarantanną domową na terenie miasta Częstochowy (w zakresie dowozu żywności i środków czystości czy potrzeby wsparcia psychologicznego). Kontakt telefoniczny do Centrum: tel. 34 3785 101, 34 3785 102lub poprzez e-mail: pczk-czestochowa@czestochowa.um.gov.pl.

Pomoc w zakresie dowozu żywności i środków czystości koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Wydziałem Polityki Społecznej UM, pomoc psychologiczną - Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej.

Należy dodać, że pracowników UM obowiązuje zalecenie ograniczenia do niezbędnego minimum wyjść na zewnątrz. Dotyczy to także m.in. pracy tzw. komisji alkoholowej, miejskich komorników i kontrolerów, a także pracowników strefy płatnego parkowania w Miejskim Zarządzie Dróg i Transportu. Komunikacja wewnętrzna w Urzędzie Miasta opiera się w głównej mierze na telefonach, mailach i komunikatorach.

Raz jeszcze przepraszamy za wszelkie niedogodności, spowodowane stanem wyższej konieczności i liczymy na zrozumienie. Urząd Miasta Częstochowy pragnie maksymalnie zmniejszyć negatywne skutki czasowego zawieszenia bezpośredniej obsługi interesantów, ale stan zagrożenia epidemicznego niestety powoduje i będzie powodował utrudnienia - zarówno dla interesantów, jak i urzędników.