Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

16 marca 2020
WODOCIĄGI CZĘSTOCHOWSKIE - ZDALNA OBSŁUGA INTERESANTÓW
[zdjęcie aktualności]

Wodociągi Częstochowskie, mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną oraz zalecenia organów zewnętrznych, wprowadzają zakaz wstępu osób trzecich na teren obiektów przedsiębiorstwa.

Mieszkanki i mieszkańcy będą obsługiwani wyłącznie na odległość, za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji (telefonicznie, teleinformatycznie, elektronicznie).

Interesanci mogą złożyć wnioski i pisma w wersji papierowej z wyłączeniem opcji bezpośredniego kontaktu.

Dodatkowo, z uwagi na istniejące zagrożenie, podjęto decyzję o przedłużeniu istniejących terminów płatności i wstrzymaniu do końca marca działań związanych z odcięciem dopływu wody.

Ponadto przedsiębiorstwo zawiesiło planowane prace modernizacyjne na sieci wodociągowej, które mogłyby skutkować przerwami w dostawach wody.

Przed wejściem do siedziby spółki obowiązuje bezwzględny obowiązek dezynfekcji rąk.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa znajdują się na stronie:
https://www.pwik.czest.pl/