Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

16 marca 2020
OGRANICZENIA W PRACY PUP
[zdjęcie aktualności]

Kolejna miejska instytucja ogranicza zakres swojej pracy. Do odwołania zamknięty dla klientów będzie Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie. Sprawy można będzie załatwiać telefonicznie, korespondencyjnie i poprzez internet.

Kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie będzie możliwy jedynie za pośrednictwem:

Bezrobotni

Osoby, które mają wyznaczony obowiązkowy termin wizyty w marcu, mogą potwierdzić gotowość do podjęcia zatrudnienia w formie telefonicznej.

W tej sprawie proszone są o kontakt telefoniczny z doradcą klienta (kontakt do konkretnych doradców w załączniku)

W sprawach, które nie wymagają osobistego stawiennictwa w Urzędzie, należy kontaktować się za pośrednictwem telefonu (34 370 61 00), e-maila: kacz@praca.gov.pl, serwisu praca.gov.pl lub platformy e-PUAP.

Dodatkowo wstrzymane zostają do odwołania wszystkie zaplanowane porady i spotkania grupowe, giełdy pracy.

Osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Profil zaufany umożliwia załatwienie spraw urzędowych bez konieczności osobistego stawienia się w urzędzie. Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie https://pz.gov.pl.

Praca.gov.pl zapewnia również osobom bezrobotnym możliwość ubiegania się o usługi i świadczenia udzielane przez urzędy pracy poprzez złożenie np.: "Wniosku o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego". W ten sposób osoby mają możliwość przekazania również do właściwego powiatowego urzędu pracy informacji związanych z wyrejestrowaniem m.in.: "Zgłoszenia wyjazdu lub braku gotowości do podjęcia zatrudnienia", "Zgłoszenia podjęcia pracy", "Zgłoszenia rozpoczęcia/ wznowienia działalności gospodarczej" i "Wniosku o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej".

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają możliwość zapoznania się również z informacjami dotyczącymi zasad rejestracji, usługami i formami wsparcia udzielanymi przez urzędy pracy, a także z danymi kontaktowymi do poszczególnych urzędów pracy w ramach Wortalu PSZ (https://psz.praca.gov.pl). Aktualne m.in. oferty pracy, staży publikowane są w ramach Centralnej Bazy Ofert Pracy (https://oferty.praca.gov.pl).

Pracodawcy

Mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne zarówno klientów, jak i pracowników urzędu pracy zaleca się korzystanie z możliwości składania wniosków o wydanie informacji starosty, wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub poczty tradycyjnej.
        
Osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie
https://pz.gov.pl.

Wszelka korespondencja będzie odsyłana na wskazany w złożonych dokumentach adres z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej (odesłane zostaną zarejestrowane oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy oraz wydane informacje starosty, zezwolenia na pracę sezonową oraz zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej).

Dokumenty, które nie wymagają podpisu własnoręcznego/elektronicznego, takie jak np. zgłoszenie oferty pracy, mogą zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub zgłoszone telefonicznie.

Wszystkie sprawy związane ze składaniem wniosków dotyczących poszczególnych form wsparcia, zawieraniem umów i składaniem dokumentów wynikających z zawartych umów należy załatwiać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, elektronicznej skrzynki podawczej, za pośrednictwem wortalu PSZ praca.gov.pl oraz innych elektronicznych sposobów komunikacji, telefonicznie lub poprzez fax.

W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień pracownicy Urzędu będą kontaktować się telefonicznie lub pisemnie z osobą wnoszącą podanie, pismo, wniosek itp.

UWAGA!

Obecna sytuacja jest sytuacją nadzwyczajną i może spowodować zakłócenia w realizacji usług i instrumentów rynku pracy, a kontakty osobiste zostają ograniczone do kontaktów telefonicznych i za pośrednictwem poczty i platformy praca.gov.pl

Pliki do pobrania: