Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

13 marca 2020
PRACA USC W NAJBLIŻSZYCH DNIACH
[zdjęcie aktualności]

W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa, zakres swojej pracy ogranicza również częstochowski Urząd Stanu Cywilnego. Większość spraw będzie załatwianych bez konieczności osobistej wizyty.

Od 13 marca osobiście przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia zgonów oraz oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka. Obsługiwane będą też osoby, które na 13 lub 16 marca mają wyznaczony termin zgłoszenia urodzenia lub odbioru dokumentów – przy okienkach na holu. Godziny obsługi USC pozostają bez zmian: 7:30-15:30, we wtorki do 17.00.

Większość spraw, takich jak np. zgłoszenia urodzenia dziecka, złożenie wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, zaświadczenia o stanie cywilnym, zmiany imion i nazwisk itp. można załatwić on-line poprzez platformę e-Puap, przy pomocy Profilu Zaufanego lub pocztą, wysyłając wnioski na adres: Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie, ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny na podane niżej numery telefonów. Pracownicy USC postarają się udzielić kompleksowej informacji.

Prosimy aby w celu zgłoszeniu zgonu nie przychodziła do USC więcej niż jedna osoba z rodziny. Najlepiej aby była to osoba najbliższa zmarłemu. Zaleca się aby osoby starsze pozostały w domu a sprawy załatwiali młodsi członkowie rodziny lub inna upoważniona pisemnie osoba.

Numery informacji telefonicznej w budynku USC:

- numer telefonu ogólny:  34 3707 485, 34 3707 488

- odpisy aktów –  34 3707 589

- rejestracja zgonów – 34 3707 482

- rejestracja urodzeń, uznania ojcostwa: tel. 34 3707 481 lub 34 3707 499

- rejestracja terminów ślubów cywilnych, śluby wyznaniowe, zaświadczenia o stanie cywilnym, zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą - 34 3707 483

UWAGA: rejestracja terminu ślubu cywilnego możliwa on-line na stronie: www.e.czestochowa.pl

- zmiana imienia i/lub nazwiska – 34 3707499 lub 343707481

- uznanie zagranicznego rozwodu – 34 3707 495

- sprawy związane z organizacjami pozarządowymi – 34 3707 493, 34 3707 773

- Pełnomocniczka ds. Równych Szans – 34 3707 498 oraz 497

- sprawy związane z budżetem obywatelskim – t34 3707 497

- punkt konsultacyjny JOWES – 34 325 71 42