Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

2 grudnia 2019
Dotacje z programu "Niepodległa"

Do 9 grudnia br. do godz. 15.59 można składać wnioski o dotacje z programu
"Niepodległa" na dofinansowanie wydarzeń w 2020 roku. O dotacje mogą się
ubiegać samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe.


Środki z Programu Dotacyjnego "Niepodległa" są przeznaczone na wydarzenia, które
nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej
państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi
drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w
ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości
wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz
poszanowanie godności i praw człowieka.

Budżet programu dotacyjnego „Niepodległa” w 2020 roku wynosi 6 mln zł, a dofinansowanie może wynieść od 10 tys. do 100 tys.złotych. Poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% całości budżetu zadania.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania: od 1 lutego do 20 listopada
2020 r.

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl. Biuro Programu "Niepodległa"