Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

8 listopada 2019
SAMORZĄDOWCY REGIONU O FINANSACH
[zdjęcie aktualności]

W Częstochowie odbyło się, w piątek 8 listopada, posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Rozmawiano m.in. o sytuacji finansowej samorządów, w kontekście tworzenia projektów budżetów na 2020 rok. Zarząd Związku spotkał się także z europarlamentarzystami z regionu.

Podczas spotkania w sali reprezentacyjnej Ratusza samorządowcy dyskutowali m.in. o finansowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w kolejnej perspektywie UE na lata 2021-2027, sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, wzmocnieniu wpływu samorządów lokalnych na uczestnictwo szkół i placówek niepublicznych w realizacji zadań oświatowych, utworzeniu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej czy usuwaniu odpadów niebezpiecznych z nielegalnych składowisk.

W czasie posiedzenia podkreślono potrzebę zgromadzenia danych dotyczących sytuacji finansowej samorządów województwa śląskiego w kontekście budżetów na 2020 rok. O problemach wynikających z dodatkowych obciążeń finansowych miast mówił prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Przypomnijmy, że Częstochowa oblicza na ok. 120 mln zł roczne straty dla miejskiego budżetu związane ze skutkami decyzji większości parlamentarnej i rządu. W podobnej sytuacji, związanej ze zwiększeniem obciążeń i uszczupleniem dochodów – jest już lub będzie zdecydowana większość polskich miast i gmin, także z województwa śląskiego. Samorządy są zmuszane do drastycznego ograniczania realizacji zadań i inwestycji, których celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkanek i mieszkańców.

Rozmawiano też m.in. o wyroku Sądu Najwyższego z lipca 2019 roku, zasądzającego na rzecz Łasku od Skarbu Państwa środki finansowe z tytułu niewystarczających kwot dotacji przekazywanych Gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W programie posiedzenia znalazło się też spotkanie z posłami do Parlamentu Europejskiego. Wzięli w nim udział Jan Olbrycht, Marek Balt i Łukasz Kohut oraz asystenci Izabeli Kloc i Jerzego Buzka.

SyB/wt