Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

6 listopada 2019
POWSTAŁ ZWIĄZEK, KTÓRY POWALCZY O UNIJNE ŚRODKI
[zdjęcie aktualności]

Przedstawiciele 34 samorządów powołali Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Stowarzyszenie jest niezbędne, aby skutecznie starać się o środki unijne dla Częstochowy, okolicznych gmin i powiatów, w nowej perspektywie finansowej.

Powołanie Związku spełnia wymogi przygotowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, zakładającej m.in. dalszy rozwój zintegrowanych mechanizmów terytorialnych, takich jak Regionalne Inwestycje Terytorialne.
RIT-y to wydzielone pule środków europejskich w ramach programu operacyjnego Województwa Śląskiego, którymi mogą dysponować poszczególne subregiony województwa, w tym subregion północny. Jego liderem jest Częstochowa. Oczywiście to zarządzanie odbywa się w ramach przyjętych odgórnie obszarów finansowania, w których samorządy mogą zgłaszać projekty. Projekty uzgodnione i zgłoszone przez subregion muszą być zaakceptowane przez władze marszałkowskie.  

Związek jest więc efektem dotychczasowej współpracy 34 gmin i powiatów subregionu północnego, polegającej m.in. na programowaniu, wdrażaniu, koordynacji, finansowaniu, monitorowaniu i rozliczaniu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dotychczas ta współpraca była oparta na porozumieniu gmin i powiatów, teraz będzie realizowana w ramach Związku, który stanie się instytucją pośredniczącą w realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.  

Działalność nowego stowarzyszenia będzie się zatem skupiała na wspieraniu subregionalnego rozwoju i współdziałania na rzecz efektywnego wykorzystywania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027, a także na ochronie wspólnych interesów oraz upowszechnianiu idei samorządności lokalnej i regionalnej. Warto dodać, że akces do Związku zgłosiły wszystkie samorządy subregionu, bez względu na polityczne różnice.   

Nowe stowarzyszenie powinno zacząć funkcjonować od stycznia 2020 r., po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

W trakcie założycielskiego Zgromadzenia Ogólnego, które odbyło się 5 listopada w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy, jego członkowie m.in. zaakceptowali statut, podpisali listę członków założycieli, wybrali zarząd oraz komisję rewizyjną stowarzyszenia.

W skład zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego weszło 7 osób: prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk (który został jego przewodniczącym), starostowie powiatów: ziemskiego częstochowskiego – Krzysztof Smela, myszkowskiego – Piotr Kołodziejczyk i kłobuckiego Henryk Kiepura, burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak,
burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski oraz wójt Przyrowa – Robert Nowak (jako drugi reprezentant częstochowskiego powiatu ziemskiego).

Z kolei w skład komisji rewizyjnej Związku weszli: Sylwia Szymańska – burmistrz Blachowni, Jacek Ślęczka – burmistrz Koziegłów oraz wójt Wręczycy Wielkiej Tomasz Osiński.     

wt

Fot. UM Częstochowy, Starostwo Powiatowe w Myszkowie