Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

21 października 2019
Wynik naboru

Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, działając na podstawie  Regulaminu trybu realizacji wniosków w ramach inicjatywy lokalnej, będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 509.2019 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 września 2019 r.ogłosił nabórkandydatów do udziału w charakterze członka Zespołu ds. Oceny Wniosków, w ramach inicjatywy lokalnej, planowanych do wykonania z zakresu kultury fizycznej.

Ogłoszenie o naborze zostało podane do publicznej wiadomości na okres 07-15.10.2019 r.

Żadna organizacja pozarządowa działająca w obszarze kultury fizycznej nie wskazała kandydata. W związku z powyższym, zgodnie z § 8, ust. 10, pkt 1) ww. załącznika do Zarządzenia, Zespół ds. oceny wniosków na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej może działać bez udziału przedstawiciela organizacji pozarządowej.