Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

9 października 2019
WĄTKI Z DZIEJÓW CZĘSTOCHOWY W PROJEKCIE AMERYKAŃSKICH STUDENTÓW
[zdjęcie aktualności]

Materiał zebrany w naszym mieście przez młodych ludzi z Uniwersytetu w Cincinnati złoży się na multimedialny projekt poświęcony miejscom związanym z historią Żydów w okresie Holocaustu.

Projekt o nazwie ,,Hope after hate” zakłada stworzenie filmu o miejscach związanych z historią Żydów w Polsce i Niemczech podczas II wojny światowej. Znane z fotografii z tamtych czasów miejsca zostaną pokazane w ich obecnym kształcie. Efektem projektu ma być też strona internetowa, na której znajdą się materiały filmowe i zdjęciowe z odwiedzonych miejsc. Strona ma być również platformą komunikacji między mieszkającymi w różnych krajach osobami, które chciałyby poznać miejsca związane z II wojną światową i Holocaustem. Na szlaku uczestniczek i uczestników projektu znalazły się Warszawa, Kraków, obóz Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz Częstochowa.  

W naszym mieście 7 i 8 października goście za Stanów Zjednoczonych odwiedzili Hasag Pelcery (największy z zakładów pracy przymusowej w mieście), miejsce gdzie stoi Pomnik Pamięci Żydów Częstochowian przy ul. Strażackiej, Cmentarz Żydowski przy ul. Złotej, teren dawnego ,,małego getta” na Starym Mieście oraz kamienicę przy pl. Daszyńskiego. Poznali również historię rodziny Lipszyców, która podczas wojny ukrywała się na jednym z poddaszy tej kamienicy. Potomkowie Lipszyców mieszkają obecnie w Cincinnati.

Uczestniczkom i uczestnikom projektu towarzyszyli operatorzy telewizji ABC, przedstawicielka muzeum ,,The Nancy and David Wolfe Holocaust and Humanity Center” w Cincinnati oraz autorka, producentka i koordynatorka projektu – Hagit Limor, córka częstochowskiego Żyda, Mońka Lipszyca, który przetrwał Holocaust. Hagit Limor otrzymała wiele nagród dziennikarskich, w tym 10 prestiżowych nagród Emmy; jest również wykładowczynią dziennikarstwa na Uniwersytecie w Cincinnati.  

Gościom ze Stanów Zjednoczonych dzieje miejsc związanych z Żydami Częstochowianami przybliżył Wiesław Paszkowski z Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy (działającego w strukturach Muzeum Częstochowskiego). Tłumaczenie zapewnił Referat Współpracy Krajowej i Zagranicznej, a wsparcie organizacyjne – Wydział Kultury, Promocji i Sportu UM.     Marcin Breczko